Työhyvinvointi

Työolobarometri 2017: Sähköiset työvälineet, some ja etätyöt yleistymässä

Työolobarometrin ennakkotietojen mukaan palkansaajien kokemukset työelämästä olivat vuonna 2017 viime vuosia myönteisempiä.

Työllisyyden ja oman työpaikan taloudellisen tilanteen odotetaan menevän entistä parempaan suuntaan. Työministeri Jari Lindströmin mukaan tuloksissa näkyvät kohentunut taloudellinen tilanne ja odotukset työllisyystilanteen paranemisesta.

Palkansaajat uskovat tietojen saannin sekä omien kehittymis- ja oppimismahdollisuuksiensa ennemmin kehittyvän parempaan kuin huonompaan suuntaan.

Vaikutusmahdollisuudet työtahtiin, työtehtäviin ja työnjakoon eivät ole barometrin mukaan lisääntyneet, kuten olisi voinut odottaa. Kiire ei ole työpaikoilla viime vuosina hellittänyt.

Sähköiset työvälineet yleisempiä

Vuonna 2017 jo runsas puolet palkansaajista käytti työssään sähköisiä työvälineitä, joiden avulla voi keskustella, jakaa tietoa ja tehdä yhteistyötä. Somen käytöstä on kysytty barometrissa vuodesta 2014 lähtien, jolloin käyttäjien osuus oli viidennes palkansaajista. Nyt somea käyttää 28 % palkansaajista.

Vuonna 2017 viidennes palkansaajista teki etätyötä vähintään kerran kuussa, kun kuusi vuotta sitten etätyötä tekevien osuus oli 12 %.

Lähde: Työolobarometri