Työmotivaatio ja tuottavuus paranevat, kun työntekijöitä kuunnellaan. Henkilökunnasta huolehtimalla yritys voi parantaa työilmapiiriä ja lisätä yhteistyötä eri osastojen välillä. Tämä heijastuu ilmiselvästi myös asiakkaiden saamaan palvelukokemukseen.

Hyvä työntekijä on yritykselle arvokas. Niin kuin asiakkaille tarjotaan onnistuneita palvelukokemuksia, myös työntekijöitä tulisi kohdella kuin asiakkaita. Se auttaa yritystä tehostamaan toimintaa, pienentämään kuluja ja parantamaan työpiiriä.

Kun työntekijöitä kohdellaan yrityksessä hyvin, myös he kohtelevat asiakkaita hyvin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja samalla myös työtyytyväisyys lisääntyy.

Sujuvat tekemisen tavat heijastuvat positiivisesti henkilöstön työmotivaatioon. On olennaista, että organisaation hallinto ja kaikki työntekijät ymmärtävät ja huomioivat toimissaan liiketoimintanäkökulman.

Sisäistä asiakasta tulee kuunnella organisaatiossa aivan yhtä tarkalla korvalla kuin ulkoista asiakasta. Kuuntelulla, hyvällä asenteella ja sujuvalla yhteistyöllä pääsee pitkälle. Näin luodaan yhteinen onnistumisen kokemus.

Lähde: Taloussanomat