Työllisyysnäkymät

Työnsaanti vaikeutuu 48-vuotiaana

25.4.2016 klo 7:00

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat työnsaannin vaikeutuvan jo 48-vuotiaana.Työurien pidentämisen kannalta työelämän tulisi kuitenkin olla houkutteleva kaikenikäisille. Hyvä terveys ja työilmapiiri ovat avainasemassa työelämässä pysymiselle. Huono uutinen on, että jopa puolet kyselyyn vastanneista on kärsinyt uupumisesta.

Terveystalon tuoreen kyselytutkimuksen vastaajat uskovat työnsaannin vaikeutuvan jo 48-vuotiaana. Silti vastaajat arvioivat jäävänsä eläkkeelle vasta 64-vuotiaana. Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran vuonna 2013, jolloin työnsaannin nähtiin vaikeutuvan vasta 49-vuotiaana. Edellisen tutkimuksen mukaan eläkkeen uskottiin alkavan vuotta aikaisemmin, 63-vuotiaana. Pessimistisimpiä olivat alle 30-vuotiaat: he arvioivat jäävänsä eläkkeelle vasta 66-vuotiaina, mutta työnsaannin vaikeutuvan jo 45-vuotiaana. Tutkimuksen tulokset ovat jyrkässä ristiriidassa suomalaisen yhteiskunnan paineisiin pidentää työuria. Maaliskuussa 2016 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 1 000 suomalaista. Otos edustaa 18–70-vuotiaita suomalaisia maantieteellisen jakauman, iän ja sukupuolen mukaan.

On erittäin huolestuttavaa, jos ihmiset kokevat jo alle viisikymppisinä olevansa iän perusteella huonommassa asemassa. Nykyään ihmiset pysyvät hyväkuntoisina pidempään, joten ei ole mitään lääketieteellisiä perusteita karsastaa viisikymppisiä työntekijöitä. Verrattuna ruuhkavuosia eläviin 30–40-vuotiaisiin, viisikymppisillä voi olla enemmän mahdollisuuksia paneutua työuraan, puhumattakaan iän kartuttamasta kokemuksesta ja osaamisesta.

Työtehtäviä ei mukauteta

Vaikka työurien pidentäminen on pysynyt viime vuodet kestoaiheena julkisessa keskustelussa, organisaatioiden johtamiskäytännöissä se ei vielä näy. Ikääntymisen vaikutuksia työtehtäviin on huomioitu työpaikoilla vain vähän. 42 prosentin mukaan sitä ei ole huomioitu ollenkaan ja 25 prosenttia ei tiennyt, onko niin tehty omalla työpaikalla.

Ikäjohtamista ei tulisikaan ymmärtää kapeasti vain ikääntyvien työntekijöiden huomioimiseksi. Työelämässä on tärkeää panostaa kaikkien ikäryhmien tarpeisiin: niin nuorten työuran aloittamiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen kuin ikääntyvien työssä jaksamiseen.

Puolet suomalaisista uupuu työssä

Mikä sitten edistää työelämässä pysymistä? Vastaajien mukaan tärkeimmät tekijät ovat hyvä terveys ja työilmapiiri. Yllättävänä voidaan sen sijaan pitää sitä, että vähiten merkityksellisiksi nähtiin työtehtävien keventäminen ja työtehtävissä tapahtuvien muutosten vähentäminen.

Työuupumus muodostaa uhan työssä jaksamiselle: kyselyn mukaan puolet suomalaisista on kokenut työssä uupumista, ja kaksi kolmasosaa kokee sen vaikuttaneen negatiivisesti työtehtävien tekemiseen. Vain kuudelle prosentille työn henkinen rasittavuus ei ollut ongelma. Ongelmat työssä jaksamisessa heijastuvat myös muille elämänalueille ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Lähes 60 prosenttia vastaajista sanoi työssä uupumisen vaikuttavan negatiivisesti ihmissuhteisiin ja 56 prosenttia vapaa-ajan viettämiseen.

Lähde: Terveystalo