Työnhakutaidotko ruosteessa?

23.11.2015 klo 13:57

Kirjoitusvirheitä, puutteellisia CV:itä ja tylsiä hakemuksia, tämäkö on rekrytoijan arkea? Selvitimme millä tasolla suomalaisten työnhakutaidot ovat ja miten puutteita voi paikata.

Asuntoverkon markkinointipäällikkö Mari Rihti ihmetteli syksyllä Helsingin Sanomien mielipideosastolla saamiensa työhakemusten heikkoa tasoa. Hän kertoi etsineensä yritykseensä markkinoinnista ja viestinnästä vastaavaa henkilöä. Vaikka sanan tulisi olla alan tekijöillä hallussa, olivat hakemukset vilisseet kirjoitus- ja kielioppivirheitä. Lisäksi CV ja hakemus toistivat yhtä samaa tarinaa sen sijaan, että ne olisivat kertoneet hakijasta kiinnostavasti.

Kuinka asia lienee muualla, esimerkiksi rakennusalalla toimivassa Lemminkäisessä?

– Saamme hyvin eri tasoisia hakemuksia. Rakennusalalla oikeinkirjoitus ei yleensä ole ykköskriteeri ja siten hakemuksissa esiintyy esimerkiksi paljon yhdyssanavirheitä. Monista hakemuksista CV puuttuu kokonaan, Lemminkäisen henkilöstöasiantuntija Anniina Mattila kertoo.

Naiset miehiä tarkempia

Vaikka hyvin jäsennelty hakemus ilahduttaa rekrytoijaa, painaa työkokemus suorittavassa työssä kirjoitustaitoja enemmän. Toimihenkilöiden kohdalla kielellinen ilmaisu saa enemmän huomiota, mutta myös työnhakutaidot ovat usein paremmat. Mattilan mukaan naiset ovat hakemuksen teossa miehiä tarkempia.

Lemminkäisen ohjeistuksen mukaan hakemuksessa tulisi kertoa ainakin koulutus, käydyt kurssit, suosittelijat ja se, millaisissa projekteissa on ollut mukana. Jos työkokemukseen mahtuu erikoisosaamista, kannattaa siitä ehdottomasti mainita.

Myyntialan osaajia ympäri Suomen työllistävän Celectuksen yhteyspäällikkö Enna Forsströminmukaan yrityksen saamat työhakemukset vaihtelevat harkituista kokonaisuuksista huteriin muistioihin. Forsströmin mukaan tärkeintä hakijalle on ostata myydä osaamistaan, kertoa miksi työ kiinnostaa ja kuinka voisi olla yritykselle hyödyksi.

– Vanhempien hakijoiden etuna on, että he tuntevat paremmin osaamistaan ja osaavat analyyttisemmin kertoa vahvuuksistaan. Hakijan kannattaa pohdiskella ainakin sitä, mistä motivaatio työhön kumpuaa ja kuinka taidoista voi hyötyä eri tilanteissa.

Pikaviestimet romuttavat kieltä

Poolian henkilöstökonsultti Suvi Väänäsen mukaan kirjoitusvirheet johtuvat pääosin huolimattomuudesta. Nuorilla hakemuksissa on näkyy huolettavan paljon puhekielistä tekstiä, joka kumpuaa WhatsApp:n kaltaisista pikaviestimistä.

– Hakemuksia tehdään usein liian rennolla otteella. Useimmat kirjoitusvirheet on helppo karsia pois, kun käyttää esimerkiksi Wordin oikolukuohjelmaa, Väänänen sanoo.

Poolialla ei ole huomattu merkittäviä eroja naisten ja miesten käyttämässä kielessä, mutta naiset panostavat hakemuksen ulkoasuun enemmän. Alakohtaisesti katseltuna toimisto- ja markkinointitehtävissä työskentelevät kirjoittavat sujuvammin kun esimerkiksi it-alalla toimivat. Tosin myös vaatimuksissa on alakohtaisia eroja.

Vaikka työnhausta puhutaan paljon, Väänänen uskoo, että kouluissa ja työnhakukursseilla kiinnitetään huomiota ensisijaisesti muotoon ja rakenteeseen, ei niinkään sisältöön. Moni hakija nimittäin toistaa CV:ssä ja hakemuksissa samat tarinat.

– Työkokemus ja projektit kannattaa avata CV:ssä sillä monella alalla pelkkä titteli ei kerro tarpeeksi. Hakemuksessa kannattaa tuoda esille omaa persoonaansa ja kertoa, miksi juuri kyseinen yritys ja tehtävä kiinnostavat.

Itsetutkiskelu auttaa haastattelussa

Samaa mieltä on Eilakaislan tiiminvetäjä Janica Weintraub.

– Saamme valtavasti hyviä hakemuksia, mutta turhan moni lähettää sama hakemusta ja CV:tä eri yrityksiin. Vaikka hakemiseen menee aikaa, kannattaa hakemusta ja CV:tä aina muokata sen mukaan, mihin ja millaista paikkaa on hakemassa. Esimerkkinä, samalla osaamisella voi hakea työntekijän ja esimiehen tehtäviin, mutta kokemuksessa kannattaa painottaa eri asioita, Weintraub sanoo.

Koska itsensä kehuminen on monelle vaikeaa, Weintraub vinkkaa kertomaan onnistumisista tai esimieheltä tai muilta kollegoilta saaduista kiitoksista. Neuvo kannattaa muistaa myös haastatteluun valmistautuessa.

Työhaastattelujen suhteen rekrytoijat ovat pitkälle yhdenmielisiä. Eniten ongelmia tuottaa kyky tarkastella itseä kriittisesti.

– Vaikeinta ihmisille on kertoa kehittymistarpeistaan. Ei kenenkään tarvitse luetella listaa heikkouksistaan, mutta itse ainakin arvostan sitä, että hakija mainitsee haastattelussa myös jonkin seikan, jota haluaa itsessään kehittää. Tämä kertoo, että hakija on kyvykäs arvioimaan itseään, Lemminkäiselle rekrytoiva Janika Ranuasanoo.

Ihanteellista olisi, jos hakija osaisi peilata kehityskohteitaan suhteessa haettuun tehtävään. Koska työsuhde perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen, tämä vahvistaa ajatusta yhdessä kehittymisestä ja siitä, että myös yrityksellä on hakijalle annettavaa.

Näin onnistuit työnhaussa

1. Kerro CV:ssä tiiviisti työkokemuksestasi ja koulutuksestasi. Kerro mitä työsi sisälsi, mitkä olivat vastuualueitasi ja mitä sait aikaan. Käytä mahdollisimman konkreettisia esimerkkejä.

2. Kerro hakemuksessa, miksi olet kiinnostunut juuri kyseisestä tehtävästä ja miksi sinut kannattaisi palkata. Älä jätä avoimia kysymyksiä. Jos esimerkiksi haet osa-aikaisen paikkaa, kerro miksi se sopisi nykyiseen elämäntilanteeseesi.

3. Kirjoita hakemuksesi ja CV:si hyvällä yleiskielellä ja käytä aina kirjoitusvirheet tarkastavaa oikolukuohjelmaa. Huomaa kuitenkin, ettei ohjelma löydä esimerkiksi pilkkuvirheitä.

4. Pyydä tuttavaasi lukemaan CV:si ja hakemuksesi ennen lähettämistä.

5. Valmistaudu työhaastatteluun miettimällä vahvuuksiasi ja heikkouksiasi ja ole valmis kertomaan, kuinka kehittäisit niitä työn saatuasi.

Teksti: Anna Väre, Kuva: iStock