Työllisyysnäkymät

Työnantajat eri puolilla Suomea aikovat palkata uusia työntekijöitä heinä-syyskuun 2014 aikana

10.6.2014 klo 9:32

Manpowerin työmarkkinabarometri on toteutettu jälleen Suomessa. 621 suomalaiselta työnantajalta kysyttiin, miten he arvioivat työntekijöiden määrän kehittyvän seuraavan kolmen kuukauden aikana verrattuna aiempaan kolmeen kuukauteen. Tuloksista saadaan työllistämisaikeiden indikaattori, joka on laskettu vähentämällä työntekijöiden kasvua suunnittelevien työnantajien osuudesta työntekijöiden vähennystä suunnittelevien työnantajien osuus.

Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori on heinä- ja syyskuun välisellä ajanjaksolla +6 % ja kokonaisindeksi on nyt positiivinen jo toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Työnantajat eri puolella Suomea aikovat siis palkata uusia työntekijöitä seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Positiivisimmat työllistämisnäkymät raportoidaan Etelä-Suomen työnantajien keskuudessa, kun taas työnantajat Pohjois-Suomessa odottavat heikoimpia työllistämisnäkymiä. Itä- ja Länsi-Suomen työnantajat odottavat maltillista kasvua indikaattorin ollessa molemmissa positiivisen puolella.

Tutkituista kymmenestä toimialasta kahdeksan odotetaan palkkaavan lisää työntekijöitä seuraavan kolmen kuukauden aikana. Suurin lisätyövoiman tarve löytyy tukku- ja vähittäiskaupasta. Työllistämisaikeet vahvistuivat myös teollisuudessa, sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollossa sekä julkishallinnossa, koulutuksessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa. Heikoimmat työllistämisnäkymät arvioivat työnantajat kuljetus-, varastointi-, sekä informaatio- ja viestintäaloilla.

Lue tarkemmat tulokset ja kehitys verrattuna aiempaan Manpowerin työmarkkinabarometrin raportista>>

Lähde: Manpower työmarkkinabarometri Suomi Q3/2014

i