Turun hovioikeuden ratkaisussa R 15/745 oli kysymys siitä, olivatko työnantajan edustajat toimineet vastoin lakia käsitellessään entisen työntekijän työsähköposteja.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrittelee missä tilanteissa työnantaja saa käsitellä työntekijän työsähköpostissa olevia viestejä. Sähköpostien käsittely on sallittua, jos työntekijä antaa siihen suostumuksensa tai jos laissa säädetyt tarkat edellytykset muuten täyttyvät. Sähköpostien luvaton käsittely on sanktioitu sakkorangaistuksella.  

Tapauksessa oli kyse työntekijästä, jonka työsähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä oli hänen työsuhteensa päättymisen jälkeen ohjattu yhtiön toimitusjohtajan ja myyntijohtajan sähköposteihin puolen vuoden ajan. Toimitusjohtaja ja myyntijohtaja katsoivat, että työntekijä oli antanut heille suostumuksensa viestien käsittelyyn.

Johtavat vetosivat siihen, että työntekijä oli suostunut henkilökohtaisten viestiensä välittämiseen työsähköpostitililtään henkilökohtaiseen sähköpostiinsa noin viikon ajalta. Johtajat katsoivat myös, että työntekijän suostumus oli johdettavissa kaikille työntekijöille jaetusta IT-ohjeistuksesta, jossa todettiin, että toimitusjohtaja omistaa kaiken datan ja että vastuussa oleva johtaja voi nimetä edustajan, joka voi vastaanottaa poissaolevan työntekijän sähköposteja sairausloman tai muun loman aikana.

Hovioikeuden mukaan työntekijä oli antanut suostumuksensa vain siihen, että hänen työsähköpostitilillään käydään tarkalleen rajatulla ajalla. Työntekijän antamaa suostumusta ei voitu pitää suostumuksena käsitellä työsähköposteja puolen vuoden ajan. Myöskään yhtiön IT-ohjeistuksesta ei ollut pääteltävissä työntekijän suostumusta työsähköpostin lukemiseen hänen irtisanouduttuaan. Hovioikeus totesi myös, että työntekijän ei voitu pelkästään kyseisen asiakirjan vastaanottamisella antaneen suostumustaan tapauksessa kyseessä olevaan työnantajan edustajien menettelyyn.

Koska sähköpostien käsittelyyn ei ollut työntekijän suostumusta, työnantajan edustajien olisi tullut noudattaa laissa säädettyä työnantajan huolellisuusvelvoitetta ja muita laissa säädettyjä menettelytapoja viestejä avatessaan. Tällaisia velvoitteita ei ollut noudatettu.

Toimitusjohtajan ja myyntijohtajan katsottiin rikkoneen yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia. Toimitusjohtaja tuomittiin 10 päiväsakon rangaistukseen. Toimitusjohtajan määräyksen ja ohjeiden mukaan toiminut myyntijohtaja jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Tuomio on lainvoimainen.

Tapaus muistuttaa, että sähköposti nauttii samaa perustuslain suojaa kuin perinteinen kirjeposti. Lähtökohtaisesti työsähköpostiviestit ovat luottamuksellisia. Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän sähköposteja vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Jos työnantaja hankkii työntekijän suostumuksen sähköpostien käsittelyyn, tuon suostumuksen tulisi olla nimenomainen.