Uratarinat

Työn ytimessä: Tutkimuspäällikkö Reeta Sutinen

22.11.2016 klo 7:00

Reeta Sutinen kertoo työstään tutkimuspäällikkönä T-Mediassa.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Päädyin alalle lähes täydellisen sattuman kautta! Olen opiskellut täysin eri alaa, mutta sain opintojeni loppuvaiheessa isosta markkinatutkimustalosta lyhyen assistentin sijaisuuden etsiessäni töitä. Työt jatkuivat ja aina, kun olin suunnittelemassa poislähtöä, minulle avautui mahdollisuus vaihtaa mielenkiintoisempaan ja vastuullisempaan toimenkuvaan. Ottamalla siis rohkeasti vastaan vastaantulevat haasteet sain pikkuhiljaa eteeni varsin mielekkään ja sisältörikkaan työn. Näin tulin jääneeksi alalle!

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Markkinatutkimus on ensisijaisesti asiakaspalvelua ja tiimityötä. Toteutan yhdessä tiimin kanssa kyselytutkimusprojekteja, jotka auttavat asiakasta omassa päätöksenteossaan. Tutkimusprojekti jakautuu tyypillisesti suunnittelu-, toteutus-, raportointi-, tiedottamis- ja esittelyvaiheisiin.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Olen aamupäivisin parhaimmassa vireessä eli aloitan työskentelyn mahdollisimman aikaisin. Suurimman osan työajastani edistän tutkimusprojekteja toimistolla tai etänä kotoa käsin. Päiviin kuuluu myös sisäisiä ja asiakaspalavereja, tulosten läpikäyntitapaamisia, kirjoitus- ja tiedotetöitä ja joskus seminaariesiintymisiä. Työ ulottuu vapaa-aikaankin ja ei ole aamulehteä, mitä ei lukisi ilman työhön liittyvää ajatusta.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Antoisat projektit, joissa pääsee etuoikeutetusti seuraamaan suomalaisen yhteiskunnan muutosta. Kaikki ne älykkäät ja huikean mukavat ihmiset, joiden kanssa tätä työtä saa tehdä.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Skaalaamisen taito eli samaan aikaan on tunnistettava sekä puut metsästä eli pikkutarkat tutkimukselliset yksityiskohdat, että metsän puilta eli nähdä laaja kokonaiskuva tutkimussisältöön liittyen.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Latautuen lenkkipolulla ja joogamatolla. Leväten hyvän draaman ja elokuvan ääressä. Seuraten yhteiskunnallista menoa meillä ja maailmalla.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Kehitä tarinankerronnan ja kokonaisuuksien hahmottamiskykyjäsi sekä esiintymistaitojasi. Ala tulee muuttumaan todennäköisesti paljon teknistymisen vaikutuksesta ja kun robotit hoitavat datankäsittelyn, tulee markkinatutkija olemaan yhä vahvemmin tarinankertoja ja showmies/nainen.