Uratarinat

Työn ytimessä: Tutkimuspäällikkö Jokke Eljala

15.2.2016 klo 10:49

Jokke Eljala kertoo työstään tutkimuspäällikkönä.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Kiinnostukseni ihmisestä, ihmisyydestä, kriittisestä ajattelusta ja kokeellisuudesta ohjasi minut opiskelemaan sosiaalipsykologiaa ja yhteiskuntatieteitä. Ammattiini tulevaisuustutkimuksen pariin päädyin silkasta uteliaisuudesta, kun innostuin ihmisen ja teknologian välisistä suhteista, jonka seurauksena päädyin tulevaisuus- / trenditutkimusryhmään Nokialla tutkimaan ihmisten käyttäytymisten ja yhteiskuntien muutosta. Nykyisessä tehtävässäni Suomalaisen Työn Liitossa yhdistyy kaikki kiinnostuksen kohteeni, mikä on loistava asia, kun miettii kuinka innostuminen ja merkitys omaan työhön syntyy.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Uusien tutkimusteemojen kehittämistä, trendien, heikkojen signaalien ja mahdollisuuksien tunnistamista. Työhöni kuuluu myös hieman perinteisempien tutkimusprojektien vetämistä sekä yhteistyön tekemistä eri tutkimustoimistojen kanssa. Tärkeä osa työtäni on ihmisten tapaaminen, esitelmien ja kirjoituksien tuottamista liittyen työn ja kulutuksen muutokseen sekä miten tämä muutos vaikuttaa Suomessa tehtävään työhön ja kotimaisuuden suosimiseen.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Kiinnostavia, koska joka päivä on mahdollisuus oppia uutta. Tapaan paljon erilaisia ja eri alan ihmisiä. Päiväni koostuu kokouksista, tutkimusprojektien hallinnoimisesta, analyysien, kirjoitusten ja esitelmien tekemisestä. Ainakin työviikko tasolla olisi tärkeää saada tasapaino kokousten, tutkimuksen ja uusien ideoiden löytämisen välillä.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Se mieletön energia, jonka saa kun tapaa innostavia ja innostuvia ihmisiä, jotka haastavat, auttavat kehittymään ja kasvamaan niin ammatillisesti kuin ihmisenä. Onnekseni voin todeta, että saan työskennellä ihmisten kanssa, joilta opin koko ajan tosi paljon.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Ajan jakaminen oikein, että ei kokisi riittämättömyyttä. Haasteena on se, että työelämän muutokseen liittyy niin monta kiinnostavaa ja tärkeää näkökulmaa että osaisi keskittyä olennaiseen.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Harrastan monenlaisia asioita, kuten tulevaisuustutkimus verkostoja esim. Futures Specialist Helsinki ryhmässä käymistä, lasteni urheiluharrastuksissa mukana olemista aktiivisena toimijana, oman ajan ottamista urheiluun, mökkeilyä, matkusteluasekä läheisten ihmisten ja ystävien kanssa ajatustenvaihtoa. Eri taidemuotoihin tutustumista haluaisin harrastaa enemmänkin, mutta urheilevan pojan ja tytön isänä oma aika on kortilla tämän osalta.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Innostu, kiinnostu ole valmis haastamaan omaa ajattelua, mutta ole kriittinen ja kyseenalaistava sen suhteen, että nykyinen tapa on oikea tapa tehdä asioita. On hyvä pitää mielessä Dalai-laman yksi monista viisauksista: ”Viisaat itsekkäät ihmiset ajattelevat muita ja auttavat muita niin paljon kuin voivat, ja sen seurauksensa hyötyvät itse.”