Uratarinat

Työn ytimessä: Tutkija Kati Koponen

16.10.2017 klo 7:00

Kati Koponen kertoo työstään tutkijana.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Päätin jo lukion toisella luokalla, että hakisin opiskelemaan ympäristötekniikkaa Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Koulutusohjelman kuvauksessa yhdistyivät matemaattiset aineet sekä luonnonsuojelun teemat, ja ajattelin, että se olisi minulle täydellinen yhdistelmä. Tutkimuksen pariin päädyin, kun tulin VTT:lle tekemään diplomityötä. Hakuilmoitus, jonka perusteella diplomityöpaikkani löytyi, vastasi juuri sitä, mitä opintojen loppuvaiheessa halusin päästä tekemään: Työskentelemään ilmastonmuutoksen hillinnän parissa ja tuottamaan aiheesta taustatietoa päätöksentekijöille.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Tutkijan työ VTT:llä sisältää monipuolisesti niin varsinaista tutkimustyötä kuin projektien ideointia, valmistelua ja hallintaa sekä yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa. Tutkimustyöhön kuuluu alan kirjallisuuden seuraamista ja tiedonhakua, erilaisten analyysien laatimista, tulosten raportointia ja viestintää. Työ on kansainvälistä, ja työmatkat suuntautuvat usein ulkomaille projektikokouksiin tai seminaareihin. Oma tutkimukseni keskittyy uusiutuvan energian sovellusten ilmastovaikutusten arviointiin.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Työpäivät ovat välillä tarkkaa puurtamista tiedonhaun, laskelmien ja kirjoittamisen parissa. Välillä taas työpäivät menevät kokouksissa, asiakastapaamisissa ja seminaareissa. Tärkeä osa työtä on kommunikointi ja ideointi kollegoiden kanssa.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Työssäni on parasta tunne siitä, että oma työ voi tuoda pienen lisän siihen kehitykseen, joka vie asioita oikeaan suuntaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Työkaverit ja kollegat VTT:llä ja muissa tutkimuslaitoksissa ovat ehdottomasti yksi työn tärkein ja paras osa. Myös mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön on minulle tärkeää, esimerkiksi juuri nyt olen suuntaamassa vuodeksi tutkijavaihtoon Ranskaan.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Työssä toisaalta parasta ja toisaalta haasteellisinta on jatkuva uuden oppiminen. Tutkimustietoa tulee koko ajan niin paljon, että sen seuraaminen vaatii jatkuvaa hereillä oloa.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Vapaa-aikaani vietän perheen, ystävien ja erilaisten harrastusten parissa. Nykytanssi on pitkään ollut rakkain harrastukseni ja viime aikoina olen kokeillut myös esim. joogaa ja kiipeilyä. Yksi parhaita rentoutumiskonsteja on luonnossa liikkuminen.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Työssäni olen havainnut, että panostus matemaattisen ongelmaratkaisukyvyn kehittämiseen opiskeluaikana olisi hyvin hyödyllistä. Taitoa voi käyttää mitä erilaisimpien aiheiden parissa, hyvin tärkeiden ongelmien ratkaisuun. Myös hyvien yhteistyö- ja kommunikointitaitojen kehittäminen on tärkeää, sillä kukaan ei ratkaise maailman ongelmia yksin, vaan työtä tehdään yhdessä kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

www.vtt.fi