Uratarinat

Työn ytimessä: Research Engineer Sami Holmström

27.9.2017 klo 14:21

Sami Holmström kertoo työstään VTT:n Research Engineerina.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Mietin lukion jälkeen mihin opintoihin suuntaisin, ja biotekniikka kuulosti mielenkiintoiselta tulevaisuuden alalta. Siinä kiehtoi insinööritieteiden yhdistäminen biologiaan. Hain Turun ammattikorkeakouluun ja pääsin sisään. Valmistumisen jälkeen sain paikan yrityksessä jossa kehitettiin bioreaktorilaitteistoa. Yhteisten tuttujen kautta siirryin VTT:lle Teollisen Biotekniikan yksikköön seitsemän vuotta sitten käyttämään tätä kehitettyä laitteistoa.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Olen viimeisten vuosien aikana siirtynyt perinteisistä bioreaktorikasvatuksista kehittämään kasvatus- ja analyysimenetelmiä seulontarobotille. Laaja robottikokonaisuus vaatii käyttäjältä ongelmanratkaisukykyä liittyen sekä laitteiden mekaanisiin osiin, että niitä ohjaavan softan hallintaan. Työ on vaihtelevaa ja muuttuu aina projektien mukaan. Olen mukana sekä asiakas- että julkisrahoitteisissa projekteissa.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Työpäiväni jakaantuu laboratorion ja toimiston välillä. Projektista riippuen jotkut työpäivät menevät kokonaan labrassa, kun taas joissain projekteissa on enemmän tulosten käsittelyä, raportointia ja tulevien kokeiden suunnittelua. Työpäivien pituus vaihtelee. Kokeet eivät aina mene täydellisesti aikataulun mukaan, joten työssä pitää joustaa. Biologisia kokeita ei voi jättää kesken iltapäivällä kun kello lyö neljä, vaan ne pitää hoitaa silloin loppuun.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Parasta työssäni on vapaus ratkaista haasteita parhaaksi näkemälläni tavalla. Olen robotin pääkäyttäjä joten saan itse päättää kuinka kokeet toteutetaan. Lisäksi pidän siitä että saan työskennellä kansainvälisessä ilmapiirissä eri taustaisten ihmisten kanssa, ja yhdistää osaamistamme. Työssäni pääsen tutustumaan uusimpiin teknologioihin teollisen biotekniikan alalla. Suurimmat onnistumisen tunteet tulevat kun itse kehittämälläni menetelmällä voidaan löytää jotain uutta tai parannetaan merkittävästi tuottavuutta.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Biologia tekee työstä arvaamatonta, kokeet eivät suju aina suunnitellusti. Projektiluontoinen työ aiheuttaa välillä kiirettä. Joskus harmittaa, että olisi mielenkiintoista syventyä johonkin asiaan enemmän, mutta kiireen takia siihen ei ole aikaa.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Nautin liikunnasta ja ulkoilusta eri muodoissaan. Lisäksi rentoudun matkustellen ja kavereiden seurassa.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Automaatio työllistää varmasti tulevaisuudessa enemmän ihmisiä, kannattaa opetella sen alkeita.

www.vttresearch.com