Uratarinat

Työn ytimessä: Projektipäällikkö Henri Huoso

Henri Huoso kertoo työstään projektipäällikkönä.

1) Taustasi: Miten päädyit alalle?

Lukion jälkeen en ollut lainkaan varma, mitä haluaisin tehdä. Päädyin opiskelemaan ammattikorkeakouluun rakennusalaa. Opintojeni loppuvaiheessa pääsin työskentelemään yritykseen, jonka palveluksessa työskentelen edelleen, mielenkiintoisten työtehtävien parissa.

2) Mitä työsi pitää sisällään?

Toimin projektipäällikkönä Sweco Rakennetekniikka Oy:n yksikössä, jossa suunnitellaan paljon paikallavalettavia ja jälkijännitettäviä betonirakenteita. Suunnittelemme muun muassa pysäköintilaitoksia ja kauppakeskuksia. Toimin projektipäällikkönä ja vastuullisena suunnittelijana muutamassa projektissa kerrallaan. Työni pitää sisällään projektien tarjous- ja sopimusasiakirjojen valmistelua, projektien läpivientien suunnittelua, tehtävien laadintaa ja aikataulutusta, suunnittelijoiden ohjaamista, suunnitelmien tarkistamista, asiakastapaamisia, työmaakäyntejä, projektien laskutusta ja kustannusten hallintaa eli varsin monipuolisesti projektien hallinnan tehtäviä.

3) Millaisia työpäiväsi ovat?

Päiväni ovat usein kiireisiä ja usein myös venyvät alkuiltaan asti. Päivän aikana hoidan akuutteja asioita, joita sähköposti päivittäin tuo tullessaan. Tyypillisenä päivänä ohjaan suunnittelijoita, suunnittelen projektien tehtäviä, tarkistan valmistuneita suunnitelmia ja pidän yhteyksiä asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.

4) Mikä on parasta työssäsi?

Parasta ovat onnistumisen tunteet, olipa kysymyksessä sitten uuden projektin hankinnan onnistuminen, teknisen haasteen ratkaiseminen tai ihan vaan sujuva tiimin työskentely.

5) Mikä on haasteellisinta työssäsi?

Haasteellisinta on pitää yllä sopivaa tasapainoa työntekijöiden työmäärässä.

6) Miten vietät vapaa-aikaasi?

Vapaa-ajalla vietän aikaa perheeni kanssa. Käymme viikonloppuisin muun muassa ulkoilemassa ja uimassa. Omaa aikaani vietän ystävieni kanssa, lenkkeillen ja tällä hetkellä opiskellen työn ohessa ylemmässä ammattikorkeakoulussa.

7) Miten neuvoisit alasta haaveilevaa?

Koulussa saa alaan pienen tuntuman, mutta jatkuva oman osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää. Ihmissuhdetaitojen merkitys on jatkuvasti merkittävämmässä roolissa insinööriosaamisen lisäksi. Vaikka rakennusala onkin suhdanneherkkä, ammattilaisille riittää aina töitä.