Työhyvinvointi

Työmotivaatio heikommalla tasolla kuin työhyvinvointi

Lääkärikeskus Aava toteutti kyselytutkimuksen suomalaisten työmotivaatiosta. Vastausten mukaan työmotivaatio on heikommalla tasolla kuin työhyvinvointi ja työilmapiiri.

Motivaatiota on tutkittu yllättävän vähän, vaikka hyvä motivaatio on työssä kuin työssä ratkaisevan tärkeää.

Motivoituneet työntekijät ovat tuotteliaita, parantavat organisaation toimivuutta ja kustannustehokkuutta. Yritysten tulisikin investoida erityisesti siihen miten työaika käytetään kuin työajan pidentämiseen.

Työmotivaatioon kohdallaan niillä työpaikoilla, joissa on vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja joissa työ on sopivasti itsenäistä. Työmotivaatio sen sijaan kärsii mikromanageerauksesta ja autoritäärisestä johtamisesta.

Lähde: Aamuposti, Lääkärikeskus Aava