Työhyvinvointi

Työmatkaliikunta kannattaa

Järkevä liikkuminen on osa työhyvinvointia. Kodin ja työpaikan väliset matkat vaikuttavat arjen sujuvuuteen ja sitä kautta hyvinvointiin, tyytyväisyyteen ja työssä jaksamiseen.

Monipuoliset liikkumisen vaihtoehdot auttavat voimaan hyvin ja sitouttavat työntekijöitä. Työmatkaliikunta on helppoa arkiliikuntaa. Siihen kannattaa panostaa ja kannustaa.

Ihminen tekee noin 500 matkaa kotoa töihin vuoden aikana. Ei siis ole yhdentekevää, miten tuon matkan tekee: yksin autolla vai fiksusti vaikkapa kimppakyydillä. Vai kertyykö työmatkalla samalla arvokasta hyötyliikuntaa kävellen tai pyöräillen?

Työmatkaliikunta lisää terveyttä

Viisaat liikkumisvalinnat lisäävät terveyttä ja työhyvinvointia ja vähentävät sairauspoissaoloja.2-3 kertaa viikossa liikkuvilla työntekijöillä on tutkitusti 4,5 päivää vähemmän sairauspäiviä vuodessa kuin niillä, jotka liikkuvat viikossa enintään kerran.

Päivittäinen puolen tunnin kestävyysliikuntasuositus täyttyy helposti kävelemällä tai pyöräilemällä edes osan työmatkasta. Joukkoliikenteen käyttäminen auton sijaan lisää keskimäärin 2000 terveellistä askelta päivään.

Arkiliikuntaa kannattaa tukea

Työntekijät arvostavat työnantajia, jotka kannustavat kestävien kulkutapojen käyttöön. HSL:n toteuttamiin liikkumiskyselyihin vastanneista yli 80 % toivoo työnantajalta tukea viisaaseen liikkumiseen.

Työnantajalla on useita keinoja edistää työntekijän työmatkan sujuvuutta ja sitä kautta hyvinvointia. Esimerkiksi työsuhdematkalippu on työnantajalle paitsi kätevä tapa edistää kestävää liikkumista, myös houkutella ja sitouttaa henkilöstöä.

Etuun sijoitetut eurot myös maksavat itsensä takaisin. Tuoreen Liikkumissuunnitelman hyödyt euroina -hankkeen laskelmien mukaan työmatkojen tukemisesta saadut säästöt kattoivat työsuhdelipun kustannukset. Joukkoliikenteen käyttäminen auton sijaan lisää keskimäärin 2000 terveellistä askelta päivään.

Kävelyä ja pyöräilyä voi tukea rahallisesti esimerkiksi kilometrikorvauksilla. Työsuhde-etuna voi tarjota myös polkupyörän, minkä on todettu innostavan erityisesti uusia pyöräilijöitä työmatkaliikuntaan pitkänkin tauon jälkeen.

Viisaan liikkumisen kannusteet vähentävät pysäköintipaikkatarvetta ja voivat tuoda merkittäviäkin kustannussäästöjä. Esimerkiksi SPR-Veripalveluissa kaksi vuotta sitten käyttöönotetuilla viisaan liikkumisen tuilla saatiin vähennettyä pysäköintipaikkojen kysyntää jopa 12 paikalla.

Miten sinun työpaikallasi kannustetaan arkiliikuntaan?

Millaisia työmatkoihin liittyviä etuja työntekijöille on tarjolla?

Tarjoaako työnantaja henkilökunnalle joukkoliikenteen työsuhdematkalippuja?

Edistääkö pysäköintipolitiikka tarpeettomasti autoilua vai kannustaako se kestäviin valintoihin?

Onko pyöräilijöillä hyvät pysäköinti- ja vaatteidenvaihtotilat?

Onko teillä käytössä työsuhde- tai työasiointipyöriä?

Lähde: HSL