Työllisyysnäkymät

Työmarkkinoiden piristyminen jatkuu

15.6.2016 klo 10:47

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri toteutettiin Suomessa 16. kerran. Barometrin mukaan Suomen työmarkkinat näyttävät edelleen piristyvän. Työnantajista 13 prosenttia ennustaa työvoimansa kasvavan, viisi prosenttia laskevan ja 81 prosenttia pysyvän ennallaan. Suomen kolmannen neljänneksen työllistämisindikaattori on +8 %.

Eniten uusia työpaikkoja on tiedossa Etelä- ja Länsi-Suomeen. Merkittävimmät kasvuodotukset ovat työnantajilla Etelä-Suomessa (+17 %). Varovaisen optimistisia ovat myös työnantajat Itä- ja Länsi-Suomessa, kummankin alueen indikaattori +9 %. Pohjois-Suomen työllistämisaikeiden indikaattori on -6 %.

Investointipäätökset vauhdittavat rekrytointitarpeita

Eniten uusia työpaikkoja avautuu julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden sektorilla (+20 %). Hyviä työllistämisaikeita raportoivat myös kaivos- ja louhinta-ala (+17 %) sekä teollisuus (+16). Pessimistisimpiä työllistämisaikeita ennustavat rakennusalan työnantajat (-3 %) ja maa-, metsä- ja kalatalous (-2 %).

Tuloksissa näkyy eläköitymisestä sekä yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelusektorin kasvusta syntyvä tarve rekrytoida lisää henkilöstöä. Sektorilla on myös jo aiempaa vajausta työvoimassa, mikä ilmenee hieman korostuneena rekrytointitarpeena.

Kasvua odotettavissa kaikissa kokoluokissa

Henkilöstömäärien ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa heinä-syyskuun aikana. Vahvimmat rekrytointiaikeet raportoidaan suurista yrityksistä (+28 %). Keskikokoiset yritykset raportoivat rekrytointitarpeiden kasvua (+27 %). Pienten yritysten indikaattori on +26 %. Mikroyritysten työllistämisnäkymät ovat muita kokoluokkia selvästi varovaisemmat (+6 %).

Työllistämisaktiivisuus on korkeinta suurissa, yli 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Kyse on markkinoiden suurista murroksista, joiden seurauksena yritysten on välttämätöntä muuttaa osaamisrakennettaan. Tämä näkyy tarpeena rekrytoida uudenlaista osaamista. Haasteena on kuitenkin osaamisen saatavuus – esimerkiksi liiketoiminnan digitalisoiminen vaatii kompetenssia, jota ei ole helposti tarjolla.

Työllistämisaikeet maailmanlaajuisesti vaihtelevia

Maailmanlaajuisessa vertailussa työllisyysnäkymät seuraavalle vuosineljännekselle ovat vaihtelevat. Kiinassa työmarkkinoiden kehitys on heikointa sitten vuoden 2005, jolloin barometri siellä käynnistettiin. Euroopassa parhaat näkymät ovat Romaniassa ja Unkarissa. Hyviä näkymiä ennustetaan myös Ruotsiin ja Saksaan, joiden indikaattorit ovat +7 % ja +4 %. Mielenkiintoista on myös, ettei Iso-Britannian tuleva kansanäänestys EU-jäsenyydestä heijastunut brittityönantajien vastauksiin. Maan indikaattori on alkavalla kvartaalilla +5 %.

Kiinan työllisyysluvut varjostavat Suomea ja maailmantaloutta. Kun katsomme tutkimustuloksia maailmalta, varsinaista käännettä parempaan ei työllistämisessä ole näköpiirissä. Vuoden takaiseen verrattuna näkymät parantuvat tai pysyvät ennallaan 18 maassa, mutta heikkenevät 24 maassa. Kiinan huonot työllistämisluvut heittävät tietysti tummia pilviä koko maailmantalouteen ja myös Suomeen, jonka kymmenen tärkeimmän vientimaan joukossa Kiina on. Suomen muiden suurimpien vientimaiden työllistämisaikeiden saldoluvut pysyvät kuitenkin hyvällä plussalla. Erityisen hyvä uutinen on Saksan ja Ruotsin vahvat luvut.

Lisätietoja
Kaikkien 43 maan tulokset ovat nähtävissä täällä

Lähde: ManpowerGroup