Työllisyysnäkymät

Työmarkkinabarometri: Varovaista optimismia

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 620 työnantajaa. Suomalaiset työnantajat raportoivat varovaisen optimistisia työllistämisaikeita huhti–kesäkuulle: 11 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 2 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 87 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Toisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisindikaattori on +5 %. Työllisyysnäkymät pysyvät ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta paranevat 4 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan viime vuonna. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan kolmella alueella neljästä ja seitsemällä toimialalla kymmenestä.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat kohtuullisia työllistämisaikeita vuoden 2017 toiselle neljännekselle. Työnantajista 11 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 2 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 87 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2017 toiselle kvartaalille on +5 %. Työllisyysnäkymät pysyvät ennallaan edelliseen neljännekseen verrattuna. Edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna työllisyysnäkymät kohenevat 4 prosenttiyksikköä.

Optimistisempia tunnelmia

Kokonaistulos heijastelee markkinoilla yleisesti havaittavissa olevaa optimistisempaa tunnelmaa ja on vahvin sitten kyselyn alettua vuonna 2012. Työvoimaansa pienentävien työnantajien osuus on vähentynyt merkittävästi, mikä on myös merkki vankemmasta uskosta markkinoilla.

Euroopassa työllistämistahti pysyy kohtalaisena. Positiivisimmat näkymät ovat Itä-Euroopassa: Slovenia (indikaattori +22 %), Unkari (indikaattori +17 %) ja Romania (indikaattori +16 %) ovat maanosan kärkimaat. Pohjoismaista norjalaiset työnantajat ovat varovaisen optimistisia (indikaattori +6 %). Myös Ruotsissa näkymät ovat kohtalaiset, vaikkakin verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet heikkenevät 5 prosenttiyksiköllä.

Etelä-Suomessa eniten työmahdollisuuksia

Työnantajat raportoivat positiivisista työllistämisaikeista kolmella alueella neljästä. Vahvimmat työmarkkinat löytyvät Etelä-Suomesta (indikaattori +12 %). Länsi- (indikaattori +2 %) ja Itä-Suomessa (indikaattori +1 %) työllistämisnäkymät ovat hyvin varovaiset. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet ovat laskussa (indikaattori -15 %).

Verrattuna samaan aikaan viime vuonna näkymät kohenevat kolmella alueella neljästä. Huomattavinta kasvua odotetaan Itä-Suomessa, jossa työllistämisaikeet ovat 9 prosenttiyksikköä vankemmat kuin samaan aikaan edellisvuonna. Merkittävin pudotus on tapahtunut Pohjois-Suomessa, jossa työmahdollisuudet ovat romahtaneet 20 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät kaikilla alueilla.

Toimialakohtainen analyysi – työllistämistahti kiihtymässä monilla aloilla

Työnantajat seitsemällä sektorilla kymmenestä uskovat henkilöstömääränsä kasvavan vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Eniten uusia työpaikkoja ennustetaan avautuvan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (indikaattori +16 %). Kyseessä on vahvimmat luvut yli neljään vuoteen. Myös hotelli- ja ravintola-alalla (indikaattori +11 %) sekä sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla (indikaattori +7 %) henkilöstömäärien odotetaan kasvavan. Erityisesti hotelli- ja ravintola-alalla ilmapiiri on suotuisa: näkymät kohenevat 16 prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna ja 14 prosenttiyksikköä verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna.

Pessimistisimmät työnantajat löytyvät kaivos- ja louhinta-alalla, jossa odotetaan seuraavalle kolmelle kuukaudelle heikkoja työllistämisnäkymiä (indikaattori -8 %). Vuoden takaiseen verrattuna työllistämisaikeet ovat kohentuneet kahdeksalla sektorilla kymmenestä. Kuudella sektorilla työllistämistahdin odotetaan kiihtyvän edelliseen neljännekseen verrattuna.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua luvassa kaikissa kokoluokissa

Positiivisia työllistämisaikeita on odotettavissa kaikkiin yrityskokoluokkiin. Vankinta kasvu on keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattori on +18 %. Hyvää työllistämisvauhtia odotetaan myös suuriin (250 työntekijää tai enemmän) ja pieniin yrityksiin (10–49 työntekijää), joiden työllistämisaikeiden indikaattorit ovat +15 % ja +14 %. Varovaisimmista työllistämisaikeista kertovat mikroyritykset (alle 10 työntekijää), joiden indikaattori on +3 %. Verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna työllistämisaikeet paranevat kaikissa kokoluokissa. Suuret yritykset raportoivat huomattavimman kasvun (8 prosenttiyksikköä).

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2017 toiselle kvartaalille on Suomessa +5 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin. Q2 2017 tuloksessa rakennussektorin osalta on käytetty kausitasoittamatonta dataa.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 kolmannen kvartaalin tulokset julkistetaan 13.6.2017.

Lähde: ManpowerGroup