Työllisyysnäkymät

Työmarkkinabarometri: Vahvat työllistämisaikeet loppuvuodelle

11.9.2018 klo 8:00

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 625 työnantajaa.

Suomalaisilla työnantajilla on vahvat työllistämisaikeet loka-joulukuulle: 14 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 9 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 77 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Neljännen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +9 %. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna työllistämisaikeet pysyvät ennallaan ja vuoden 2017 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna lähes muuttumattomina. Työllistämisaikeiden ennustetaan kasvavan kaikilla neljällä alueella sekä seitsemällä kymmenestä toimialasta tulevan vuosineljänneksen aikana.

11.9.2018 julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat povaavat vahvojen työllistämisaikeiden jatkuvan: kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2018 neljännelle kvartaalille on +9 % ja pysyy vakaana suhteessa aiempiin vuosineljänneksiin.

Työllistämisaikeet kasvavat seitsemällä toimialalla kymmenestä

Henkilöstömäärän ennustetaan kasvavan seitsemällä toimialalla kymmenestä tulevan kvartaalin aikana. Eniten kasvua työllistämisaikeisiin raportoivat teollisuussektorin työnantajat (indikaattori +24 %). Verrattuna vuoden 2017 neljänteen vuosineljännekseen teollisuusalan työllistämisaikeet ovat vahvistuneet 16 prosenttiyksikköä.

Seuraavaksi eniten kasvua ennustetaan rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa (+22 %); toimialan indikaattori on korkeimmalla tasolla sitten kyselyn aloittamisen kuusi vuotta sitten.

Työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä kymmenestä toimialalla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Samaten vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet putoavat seitsemällä toimialalla kymmenestä.

Markkinoilla on viime viikkoina ollut paljon spekulointia siitä, kauanko nykyinen nousu voi jatkua, ja kasvavan protektionismin kielteisiä vaikutuksia maailmankauppaan pelätään. Suomalaisten työnantajien lähikuukausien näkymiin tällaisilla uhkakuvilla ei ainakaan vielä näytä olevan vaikutuksia.

Työllistämisaikeet kasvavat kaikissa yrityskokoluokissa ympäri maailman

Henkilöstön määrän ennustetaan kasvavan kaikissa yrityskokoluokissa. Työllistämisaikeet ovat voimakkaimmat suurissa yrityksissä (indikaattori +24 %) ja keskikokoisissa yrityksissä  (indikaattori +20 %). Myös pienten ja makroyritysten työnantajien työllistämisaikeet pysyvät plussalla (indikaattorit +11 % ja +8 %).

Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa henkilöstömäärän odotetaan lisääntyvän 25 maassa 26:sta. Kausitasoitetun datan perusteella EMEA-alueen myönteisimmät työllistämisaikeet ovat Romaniassa ja Sloveniassa. Maailmanlaajuisesti vahvinta kasvua työllistämisaikeisiin ennustetaan Japanissa. Pohjoismaiden vahvimmat työllistämisaikeet ovat puolestaan Suomen työnantajilla.

Työllistämisaikeet ovat säilyneet vahvoina ja vakaina jo kolme perättäistä vuosineljännestä. Suomen taloudella menee edelleen hyvin. Hakija- ja osaajapula on 45 prosentissa eli työntekijöitä tarvitaan.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2018 neljännelle kvartaalille on Suomessa +9 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2019 ensimmäisen kvartaalin tulokset julkistetaan 11.12.2018.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset.

ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa.

Lähde: ManpowerGroup