Työllisyysnäkymät

Työmarkkinabarometri: Vaatimattomia työllistämisaikeita

ManpowerGroupin tuoreen työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat palkkaavat vaatimattomasti kolmannella kvartaalilla.

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, ManpowerGroup Employment Outlook Survey toteutettiin jälleen Suomessa. Vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen barometria varten haastateltiin 625 työnantajaa.

13.6.2017 julkistetun työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat raportoivat vaatimattomia työllistämisaikeita heinä–syyskuulle: 7 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 3 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 88 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kolmannen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori on +1 %.

Työllisyysnäkymät heikkenevät kaksi prosenttiyksikköä edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta pysyvät melko vakaina verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2016. Työvoimatarpeiden arvioidaan heikkenevän kolmella alueella neljästä. Sen sijaan seitsemällä toimialalla kymmenestä odotetaan henkilöstömäärän kasvua.

Vaikka talousnäkymät ovat parantuneet, työnantajat eivät ole yhtä optimistisia

Vaikka viime aikoina on uutisoitu talousnäkymien parantumisesta, ManpowerGroupin kyselyn tuloksista ilmenee, että kaikki työnantajat eivät ole yhtä optimistisia. Vuoden 2017 toiseen neljännekseen verrattuna työllisyysnäkymät heikkenevät kolmella alueella neljästä.

Länsi-Suomessa työllistämisaikeet heikkenevät 12 prosenttiyksikköä, Itä-Suomessa 3 prosenttiyksikköä ja Etelä-Suomessa 2 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet kohenevat jopa 13 prosenttiyksikköä. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä toimialalla kymmenestä.

Brexit-neuvotteluista sekä Euroopan viimeaikaisiin ja tuleviin vaaleihin liittyvistä epävarmuuksista huolimatta työllistymisen odotetaan kohenevan kaikissa maissa, Italiaa ja Tšekin tasavaltaa lukuunottamatta. Unkarin (indikaattori +20 %) työllistymisnäkymät ovat alueen vahvimmat, erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa on kysyntää uusille työntekijöille. Pohjoismaissa työllistämisaikeiden odotetaan kasvavan eniten Ruotsissa (indikaattori +11 %). Työllistämisaikeet ovat Ruotsissa vankimmat yli viiteen vuoteen.

Alueellinen analyysi

Työnantajat kertovat kolmella alueella neljästä heikoista tai vaatimattomista työllistämisaikeista seuraavalle vuosineljännekselle. Etelä-Suomessa työllisyysnäkymät ovat kohtuulliset (indikaattori +9 %). Sen sijaan Länsi-Suomessa työllisyysnäkymät ovat pakkasella (indikaattori -9 %). Pohjois- (indikaattori -2 %) ja Itä-Suomessa (indikaattori -1 %) työllisyysnäkymät ovat epävarmoja.

Verrattuna edelliseen neljännekseen työllistämisaikeet heikkenevät kolmella alueella neljästä. Länsi-Suomessa työllistämisaikeet heikkenevät huomattavat 12 prosenttiyksikköä. Itä-Suomessa näkymät heikkenevät 3 prosenttiyksikköä ja Etelä-Suomessa puolestaan 2 prosenttiyksikköä. Pohjois-Suomessa työllistämisaikeet sen sijaan kohentuvat merkittävät 13 prosenttiyksikköä.

Vuositasolla verrattuna Pohjois-Suomen työllistämisaikeet vahvistuvat 8 prosenttiyksikköä ja Itä-Suomen työllistämisaikeet kohenevat 3 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Länsi-Suomessa odotetaan huomattavaa 17 prosenttiyksikön pudotusta. Etelä-Suomen näkymät ovat 7 prosenttiyksikköä heikommat.

Toimialakohtainen analyysi

Seitsemällä toimialalla kymmenestä henkilöstömäärien odotetaan kasvavan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa on odotettavissa vankimmat työllistämisaikeet (indikaattori +12 %). Maa-, metsä- ja kalataloudessa odotetaan kohtuullisia työllistämisaikeita (indikaattori +6 %). Julkishallinnossa, hotelli- ja ravintola-alalla sekä tukku- ja vähittäiskaupassa odotetaan vaatimatonta työllistämistahtia.

Digiosaamisen ja erikoistuneiden IT-taitojen laaja kysyntä aiheuttaa työvoimapulaa. Tähän etsitään ratkaisuja esimerkiksi täsmäkoulutuksilla, joissa yhdistyvät teoria ja käytännön työskentely.

Työllistämisaikeet heikkenevät seitsemällä toimialalla kymmenestä verrattuna edelliseen neljännekseen. Hotelli- ja ravintola-alalla näkymät ovat 7 prosenttiyksikköä heikommat. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla sekä kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloilla näkymät ovat 3 prosenttiyksikköä laskussa.

Verrattuna vuoden 2016 kolmanteen neljännekseen työllisyysnäkymät heikkenevät kuudella toimialalla kymmenestä. Teollisuudessa työllisyysnäkymät heikkenevät 13 prosenttiyksikköä ja rakentamisessa 11 prosenttiyksikköä. Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla näkymät ovat 8 prosenttiyksikköä heikommat, ja julkispalveluissa puolestaan laskua on tapahtunut 7 prosenttiyksikköä.

Kasvuakin löytyy

Kaikissa yrityskokoluokissa odotetaan positiivisia työllistämisnäkymiä. Keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) odotetaan vahvinta kasvua (indikaattori +11 %). Suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) työllistämisaikeiden indikaattori on +7 % ja pienten yritysten (10–49 työntekijää) +5 %. Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) jatkavat varovaisimpana kokoluokkana indikaattorilla +1 %.

Edelliseen neljännekseen verrattuna työllistämisaikeet heikkenevät kaikissa yrityskokoluokissa. Suurissa yrityksissä ennustetaan 7 prosenttiyksikön laskua ja pienissä puolestaan 5 prosenttiyksikön laskua. Näkymät ovat 2 prosenttiyksikköä heikommat keskikokoisissa yrityksissä ja mikroyrityksissä. Verrattuna samaan ajankohtaan edellisvuonna suurissa ja pienissä yrityksissä laskua on tapahtunut 9 prosenttiyksikköä. Keskikokoisten yritysten näkymät ovat 5 prosenttiyksikköä heikommat. Mikroyrityksissä ei odoteta muutoksia vuositasolla.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2017 neljännen kvartaalin tulokset julkistetaan 12.9.2017.

 www.manpowergroup.com/meos

 www.manpowergroup.fi

Lähde: ManpowerGroupin työmarkkinabarometri