Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työllisyysnäkymät

Työmarkkinabarometri: Työmarkkinat heikkenevät loppuvuonna

8.9.2015 klo 13:45

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri, Manpower Employment Outlook Survey on jälleen toteutettu Suomessa. Barometrin tulokset osoittavat, että heinä-syyskuun positiivisten työllistämisnäkymien jälkeen loppuvuonna 2015 on nähtävissä työmarkkinoiden heikentymistä.

8. syyskuuta 2015 julkistettu työmarkkinabarometri kertoo karua kieltään loppuvuoden tilanteesta. Barometrin mukaan työllistämistahti hiljenee loppuvuodeksi. Työmarkkinabarometriin haastateltiin 620 työnantajaa Suomessa, joista 85 prosenttia ilmoitti henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. 5 prosenttia vastaajista arvioi lisäävänsä henkilöstöä ja 6 prosenttia ennakoi vähentävänsä henkilöstömäärää. Suomen työmarkkinoita kuvaava työllistämisaikeiden indikaattori Net Employment Outlook on loka-joulukuun välisellä ajanjaksolla -1 %. Vuositasolla vertailtuna indikaattori pysyy kuitenkin ennallaan, sillä sama laskusuhdanne nähtiin myös viime vuonna.

Hankala tilanne myös muualla Euroopassa

Työmarkkinoiden odotetaan heikkenevän Suomessa seitsemällä toimialalla kymmenestä sekä kahdella alueella neljästä.  Euroopassa työllistämisaikeet heikkenevät Suomen lisäksi Italiassa, Kreikassa ja Ranskassa. Pohjoismaista Ruotsin ja Norjan työnantajat raportoivat positiivisia työllistämisaikeita. Norjassa työnhakijoita saattaa kuitenkin odottaa heikoimmat työmarkkinat sitten loppuvuoden 2009. Ruotsissa työnantajat ennakoivat kohtuullista henkilöstömäärien kasvua viimeisellä vuosineljänneksellä.

Loppuvuoden arvioissa näkyy epävarmuutta ja huomattavia eroja eri toimialojen työllistämisaikeiden välillä. Vahvimmat työllistämisaikeet ovat teollisuudessa ja heikoimmat puolestaan kaivos- ja louhintatoimialalla. Vaikka teollisuuden työllistämisaikeet ovat myönteiset, samalla niissä on roimasti epävarmuutta: 23 % vastaajista eli poikkeuksellisen korkea osuus, ei tiedä aikooko lisätä vai vähentää henkilöstömääräänsä vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana. Epävarmuutta on kaikkialla.

Työllistämisen kausivaihtelut näkyvät

Henkilöstömäärien odotetaan laskevan loppuvuoden aikana kahdella alueella neljästä. Pessimistisimmät työnantajat löytyvät Itä-Suomesta (indikaattori -11 %) ja Länsi-Suomesta (indikaattori -4 %). Itä-Suomen työllistämisaikeet kokivat huiman 38 prosenttiyksikön laskun edellisestä neljänneksestä ja heikentyivät neljä prosenttiyksikköä vuositasolla verrattuna. Itä-Suomen jyrkkä lasku selittyy osin kausivaihtelulla. Ainoastaan Etelä-Suomen työnantajat raportoivat positiivisista työllistämisaikeista (indikaattori +6 %). Pohjois-Suomen osalta indikaattori on barometrin mukaan +0 %.

Useimmat toimialat laskussa

Työntekijöiden palkkauksen odotetaan vähentyvän seitsemällä toimialalla kymmenestä seuraavien kuukausien aikana. Työllistämisaikeet ovat teollisuudessa vahvimmillaan (indikaattori +13 %). Positiivisia näkymiä löytyy myös rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja liike-elämän aloilta (indikaattori +7 %). Teollisuuden ”en tiedä” -vastausten määrä on kyselyssä korkea ja tästä johtuen epävarmuutta on odotettavissa edelleen.

Kaivos- ja louhintatoimialan työnantajat raportoivat niin ikään heikkeneviä työllistymisaikeita (indikaattori -16 %). Luku on 24 prosenttiyksikköä heikompi edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta kuitenkin 3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisvuonna.

Myös rakennusalan sekä hotelli- ja ravintola-alan työnantajat raportoivat loppuvuodeksi heikkeneviä työllistämisaikeita. Heinä-syyskuulle hotelli- ja ravintola-alan työnantajat ennustivat myönteisiä työllistämisaikeita, mutta nyt tilanne on toinen.

Työllistämisaikeet vahvimmat pienissä yrityksissä

Pienet yritykset, joissa on 10–49 työntekijää, ennakoivat palkkaavansa lisää työntekijöitä (indikaattori +8 %). Keskikokoiset yritykset, joissa on 50–249 työntekijää sekä mikroyritykset, joissa on alle 10 työntekijää, ennakoivat palkkaavansa uusia työntekijöitä hyvin vähän (indikaattorit +1 % ja -1 %). Suurissa yrityksissä, joissa on 250 työntekijää tai enemmän, arvioidaan työllistämisaikeiden heikkenevän (-6 %).

Suurin vähennystarve näyttää barometrin mukaan olevan isoissa yrityksissä, mikä kuvaa sitä osaamisrakenteen muutostarvetta, joka organisaatioissa edelleen on. Eniten uusia työpaikkoja on odotettavissa pienissä, 10–49 henkilöä työllistävissä yrityksissä.

Kehitys vuositasolla

Työllistämisaikeet ovat viime vuoteen verrattuna vahvemmat kuudella sektorilla kymmenestä ja yhdellä alueella neljästä. Työllistämisaikeiden indikaattori pysyy kuitenkin samana kuin edellisvuonna. Huomattavinta kasvua löytyy teollisuuden saralta, jossa työllistämisaikeet kasvavat 5 prosenttiyksikköä. Alueellisesti positiivisimmat työllistämisnäkymät ovat nyt Pohjois- ja Etelä-Suomessa.

Mikä Manpower Employment Outlook Survey?

Suomessa jo 13. kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa.

Lisätietoja: Managing Director Iikka Lindroos, ManpowerGroup Oy
iikka.lindroos@manpowergroup.fi ja Director, Marketing & Communications, Mika Wilén, ManpowerGroup Oy, Mika.Wilen@manpowergroup.fi

Lähde: Manpower Employment Outlook Survey -työmarkkinabarometri