Työllisyysnäkymät

Työmarkkinabarometri: Työllistämisaikeet varovaisessa kasvussa

13.12.2016 klo 9:00

ManpowerGroupin globaali työmarkkinabarometri on jälleen toteutettu Suomessa. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen barometria varten haastateltiin 620 työnantajaa.

Suomalaiset työnantajat raportoivat varovaisia työllistämisaikeita tammi-maaliskuulle: 8 % ennustaa henkilökunnan määrän kasvavan, 7 % odottaa henkilöstön vähenevän ja 84 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen kausitasoitettu työllistämisindikaattori on +4 %. Työllistämisaikeet ovat vahvistuneet 2 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen neljännekseen sekä samaan ajankohtaan viime vuonna. Työvoimatarpeiden uskotaan kasvavan kaikilla neljällä alueella ja seitsemällä toimialalla kymmenestä.

13.12.16 julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat varovaisia työllistämisaikeita vuoden 2017 ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle. Työnantajista 8 % odottaa henkilökunnan määrän kasvavan, 7 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 84 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori¹ (Net Employment Outlook) vuoden 2017 ensimmäiselle kvartaalille on +4 %. Työllistämisaikeet ovat vahvistuneet 2 prosenttiyksikköä verrattuna edelliseen neljännekseen sekä samaan ajankohtaan viime vuonna.

Parhaimmat näkymät teollisuudessa ja rakennusalalla

Parhaimmat työllisyysnäkymät ovat rakennusalalla ja teollisuudessa. Heikoimmat näkymät ovat hotelli- ja ravintola-alalla. Euroopassa optimistisimmat työnantajat löytyvät barometrin mukaan Unkarista ja Sloveniasta. Molemmissa maissa indikaattori on +17 %. Euroopan heikoimmat työllistämisaikeet ensimmäiselle kvartaalille ovat Sveitsissä, missä indikaattori tippuu pakkaselle (-2 %) ensi kertaa kahteen vuoteen. Pohjoismaissa työllistämisnäkymät ovat kohtalaiset: Ruotsin indikaattori on +7 % ja Norjan +3 %.

Alueellinen analyysi – Itä-Suomessa vahvimmat

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kaikilla neljällä alueella. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen työnantajat raportoivat hyvistä näkymistä (indikaattorit +14 %). Itä-Suomessa työllistymisnäkymät ovatkin vahvimmat sitten kyselyn alettua vuonna 2012. Nousua edelliseen neljännekseen verrattuna on 11 prosenttiyksikköä. Osasyynä positiivisiin näkymiin on varmasti ruplan vahvistuminen, mikä on lisännyt venäläisten matkailijoiden määrää.

Myös Pohjois- ja Länsi-Suomessa odotetaan kohtalaista kasvua (indikaattorit +7 % ja +4 %). Edelliseen neljännekseen verrattuna Pohjois-Suomen työllistymisnäkymät paranevat 20 prosenttiyksikköä. Pohjois-Suomi on vahvistanut asemiaan kansainvälisten turistien parissa, ja työvoimatarpeen odotetaan kasvavan erityisesti huippusesongin aikaan.

Länsi-Suomessa indikaattori vahvistuu 8 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä. Etelä-Suomen näkymät sen sijaan laskevat 4 prosenttiyksikköä.

Vuositasolla työllistymisnäkymät kohentuvat selvästi eniten Pohjois-Suomessa (21 prosenttiyksikköä) ja Itä-Suomessa (19 prosenttiyksikköä). Etelä-Suomessa työllistämisaikeet kohentuvat 8 prosenttiyksikköä ja Länsi-Suomessa 4 prosenttiyksikköä.

Toimialakohtainen analyysi – rakennusalan näkymät vahvat

Työnantajat seitsemällä toimialalla kymmenestä arvioivat lisäävänsä henkilöstön määrää tulevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennusalalla työmarkkinat ovat vahvimmillaan sitten kyselyn alettua vuonna 2012 (indikaattori +15 %). Teollisuuden työnantajat raportoivat tasaista palkkaustahtia (indikaattori +13 %), kun taas rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalan sekä liike-elämän palvelujen kasvu on hieman rauhallisempaa (indikaattori +10 %). Kohtalaista rekrytointiaktiviteettia ennustetaan myös kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloille (indikaattori +9 %) sekä julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalle (indikaattori +7 %). Työllistämisaikeiden ennustetaan heikkenevän kolmella toimialalla. Erityisesti hotelli- ja ravintoa-alan näkymät ovat alkuvuodesta heikot (indikaattori -7 %).

Vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet kohentuvat kahdeksalla toimialalla kymmenestä. Vauhdikkainta kasvu on ollut rakennusalalla, jonka työllistämistarpeet ovat kasvaneet huimat 36 prosenttiyksikköä. Heikointa kehitys on ollut hotelli- ja ravintola-alalla, jolla työllistämisaikeet laskevat 16 prosenttiyksikköä. Myös sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla on laskua viime vuodesta.

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu

Kaikissa yrityskokoluokissa henkilöstön määrän odotetaan kasvavan. Työllistämisaikeet ovat vankimmat keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) indikaattorin ollessa +26 %. Pienten (10–49 työntekijää) ja suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) työnantajat raportoivat myös hyviä työllistämisaikeita (indikaattorit +18 % ja +16 %). Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) ennustavat vain pientä kasvua (indikaattori +4 %).

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2017 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +4 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. ManpowerGroup Employment Outlook Survey perustuu lähes 59 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 43 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Lähde: ManpowerGroup Oy

www.manpowergroup.fi