Työllisyysnäkymät

Työmarkkinabarometri: Työllistämisaikeet optimistisia alkuvuonna 2019

11.12.2018 klo 8:00

ManpowerGroup julkaisi jälleen työmarkkinabarometrin vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle.

Mahdollisuudet työmarkkinoilla näyttävät vuoden 2019 alussa hyviltä: suurin osa suomalaisista työnantajista arvioi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan, 7 % arvioi palkkaavansa lisää työvoimaa ja 8 % arvioi joutuvansa tekemään henkilöstövähennyksiä. Vahvimmat työllistämisaikeet löytyvät teollisuudesta. Heikoimmat näkymät alkuvuodelle raportoidaan rakennusteollisuudesta.

Työllistämisaikeiden kasvu edelleen hyvä

ManpowerGroupin tulevan vuosineljänneksen työmarkkinabarometrin mukaan on odotettavissa, että uusi vuosi alkaa optimistisilla työllistämisnäkymillä. Suomen kausitasoitettu indikaattori1 (Net Employment Outlook) vuoden 2019 ensimmäiselle kvartaalille on +7. Vaikka laskua on edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, voidaan työllistämisaikeiden kasvua pitää edelleen hyvänä.

Työmarkkinabarometri-tutkimuksessa kerätään tietoja yli 60 000 työnantajalta 44 maassa neljä kertaa vuodessa. Suomessa työmarkkinabarometria varten haastatellaan 625 työnantajaa eri puolilta maata, eri toimialoilta ja eri yrityskokoluokista.

Teollisuudessa parhaimmat näkymät

Tulevan kvartaalin aikana seitsemän kymmenestä toimialasta ennustaa henkilöstömääränsä kasvavan. Parhaat työllistämisaikeet ovat teollisuudessa, jossa indikaattori on +16. Vaikka työllistämisaikeet teollisuudessa ovat heikentyneet edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ne ovat yhä kaksi prosenttiyksikköä korkeampia vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna.

Myös julkisen hallinnon, koulutuksen ja terveys- ja sosiaalipalveluiden sektori (+10), rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala sekä liike-elämän palvelut (+9) ja kuljetus- ja varastointiala sekä informaatio- ja viestintäala (+7) ovat varovaisessa kasvussa.

Vuoden 2018 ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna seitsemän kymmenestä toimialasta ennustaa työllistämisaikeiden heikkenemistä. Huomattavin pudotus työllistämisaikeissa eli 11 prosenttiyksikköä, on maa-, metsä- ja kalataloudessa. Mittava yhdeksän prosenttiyksikön pudotus on myös rakennusalalla (indikaattori -11) sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalalla (indikaattori +9).

Keskikokoiset yritykset työllistävät luottavaisimmin

Maantieteellisesti voimakkainta kasvua ennustaa edelleen Itä-Suomi (+5), vaikka pudotusta onkin viime vuoden vastaavaan aikaa verrattuna. Heikointa kasvu on raportin mukaan Länsi-Suomessa (+1), jossa työllistämisaikeet heikkenivät viidellä prosenttiyksiköllä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Länsi-Suomen näkymät ovat kuitenkin neljä prosenttiyksikköä vahvemmat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Työnantajat uskovat työvoiman lisääntymiseen kaikissa neljässä kokoluokassa. Positiivisimmat ennusteet alkuvuoteen on keskikokoisilla (50–249 henkilöä) yrityksillä (+20), ja varovaisimpia palkkauksessa ovat alle 10 henkeä työllistävät mikroyritykset (+3).

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa on edelleen vahvimmat työllistämisaikeet. Kausitasoitettu indikaattori oli Ruotsille ja Norjalle +5.

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2019 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 12.3.2019.

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2019 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +7. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Se on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Lähde: ManpowerGroup