Työllisyysnäkymät

Työmarkkinabarometri: Itä-Suomessa vahvimmat näkymät

10.12.2019 klo 8:01

ManpowerGroupin työmarkkinabarometri vuoden 2020 ensimmäiselle vuosineljännekselle julkaistiin 10.12.19. Barometri näyttää, että vuosi alkaa kohtalaisin työllistämisaikein.

Toimialoista positiivisimpia merkkejä antavat teollisuuden sekä julkisen ja terveys- ja sosiaalipalvelujen sektorit. Itä-Suomen alueella tulokset ovat positiivisemmat kuin kertaakaan koko työmarkkinabarometrin seitsenvuotisen historian aikana.

Tutkimusta varten haastateltiin 625 suomalaista työnantajaa, joista kahdeksan prosenttia ennustaa henkilökuntansa määrän kasvua, viisi prosenttia sen vähenemistä ja 87 prosenttia sen pysymistä ennallaan. Kausitasoitettu työllistämisaikeiden indikaattori1 (Net Employment Outlook) vuoden 2020 ensimmäiselle neljännekselle on +8. Näkymässä on neljän prosenttiyksikön kasvu niin edelliseen vuosineljännekseen kuin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Kesällä alkanut globaalin talouden synkistyminen alkoi meillä näkyä alkusyksystä, jolloin myös suuryritykset tekivät korjausliikkeitä ja YT-ilmoituksia nähtiin paljon. Tässä rytäkässä tapahtui mahdollisesti jonkinlaista ylireagointia, mutta samalla organisaatioita muokattiin vastaamaan paremmin tulevaisuuden osaamistarpeita. Työnantajien on joka tapauksessa kyettävä houkuttelemaan uudenlaisia osaajia, mikä voi myös näkyä barometrikyselyn tuloksissa, ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola sanoo.

Teollisuudessa sekä julkishallinnossa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa vahvimmat näkymät

Työllistämisaikeet kohentuivat viidellä toimialalla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta samalla heikkenivät viidellä toimialalla. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna näkymät vahvistuivat kuudella toimialalla ja heikkenivät kolmella.

Kymmenestä toimialasta vahvimpia ovat teollisuus sekä julkishallinto ja terveys- ja sosiaalipalveluiden sektori, joista kummankin indikaattori on +11. Teollisuudessa työllistämisaikeet ovat verrattain vakaita sekä edelliseen vuosineljännekseen että viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Julkishallinnossa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa raportoidaan huomattavasta, 13 prosenttiyksikön kasvusta edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja neljän prosenttiyksikön kasvusta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tukku- ja vähittäiskauppa ennakoi tulevan vuoden ensimmäiselle neljännekselle vahvinta kasvua kahteen vuoteen (saldoluku +7). Luvussa on yhdeksän prosenttiyksikön nousu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja kuuden prosenttiyksikön nousu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– On mahdollista, että Suomen reaalitalous ei ole niin haasteellinen kuin maailmantalouden epävarmuustekijät antaisivat olettaa. Viimeaikainen uutisointi on myös jonkin verran lieventänyt arvioita kansainvälisten riskitekijöiden vaikutuksesta talouteemme. Ja teollisuudessa on monia aloja, joiden tuotteille on edelleen kysyntää, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkatuotanto on poikkeuksellisessa vauhdissa, Kariola sanoo.

Alueellinen vertailu

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kolmella alueella neljästä, joista Itä-Suomen työmarkkina näyttäytyy erityisen vahvana. Siellä työnantajat raportoivat alueen parhaimman näkymän koko työmarkkinabarometrin seitsenvuotisen historian aikana: indikaattori nousi tasolle +18 edellisen vuosineljänneksen tasolta +3. Ennuste on maltillisempi Etelä-Suomessa (+6) ja Länsi-Suomessa (+2).

– Itä-Suomessa työllisyysnäkymät ovat korkeimmat sen jälkeen, kun barometria alettiin julkaista 2012. Alueen vahvuus on sen monipuolinen elinkeinorakenne, ja esimerkiksi teknologiateollisuudella riittää vielä toimitettavaa tilauskantaa, vaikka tarjouspyyntöjen määrä onkin vähentynyt. Positiivisia tulevaisuudennäkymiä on myös monilla hyvinvointiteknologian yrityksillä, samoin biotaloudessa ja sen alihankintaverkostoissa. Haasteena tuleekin olemaan sopivan osaamisen löytäminen, Kariola summaa.

Barometria koskevat lisätiedot ja liitteet voit ladata osoitteesta https://www.manpowergroup.fi/Ajankohtaista1/

ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin vuoden 2020 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 10.3.2020.

ManpowerGroup
ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2019  ManpowerGroup on valittu kymmenennen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä 17. kerran Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

¹Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2020 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +8.  Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.