Työllisyysnäkymät

Työllisyystilanne ei kohene alkuvuonna

9.12.2015 klo 11:58

Työmarkkinabarometrin mukaan työllistymistilanne ei ole kohentumassa alkuvuonna.

Manpowerin työmarkkinabarometri toteutettiin jälleen Suomessa. Tulokset osoittavat, ettei tilanne työmarkkinoilla ole kohentumassa tammi–maaliskuussa. Vain 5 prosenttia työnantajista uskoo lisäävänsä työvoimansa määrää, kun taas 11 prosenttia arvioi joutuvansa vähentämään henkilöstöään. Jopa 83 prosenttia vastaajista ennustaa työntekijämäärän säilyvän ennallaan. Enemmistö tutkituista toimialoista ennustaa heikkoja työllistämisaikeita. Suomen työllistämisaikeiden indikaattori vuoden 2016 ensimmäiselle vuosineljännekselle on -6 prosenttia.

Työllistämisaikeet alueittain

Etelä-Suomessa on työmarkkinabarometrin mukaan ainoat positiiviset työllistymisnäkymät. Alueellisessa tarkastelussa Etelä-Suomi osoittaa ainoana varovaisia positiivisia työllistämisaikeita (indikaattori +1 %). Pessimistisimmät työnantajat löytyvät Itä-Suomesta, jossa lähes joka viides työnantaja ennakoi vähennystarpeita alkuvuodelle (-16 %). Henkilöstömäärien vähentämistä ennustavat myös Pohjois-Suomen (-7 %) ja Länsi-Suomen (-5 %) työnantajat.

Työllistämisaikeet toimialoittain

Parhaimmat työllistymisnäkymät ovat odotettavissa sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon alalla (+11 %) sekä teollisuudessa (+8 %) ja hotelli- ja ravintola-alalla (+3 %). Huonoimmat työllistymisnäkymät sen sijaan ovat kaivos- ja louhintatoimialalla (-15 %) sekä julkishallinnon, koulutuksen, terveys- ja sosiaalipalveluiden aloilla samoin kuin kuljetus-, varastointi, ja viestintäaloilla (indikaattorit kaikissa -14 %). Vuositasolla vertailtuna ensimmäisen neljänneksen työllistämisaikeet kuitenkin vahvistuvat viidellä toimialalla kymmenestä.

Työllistämisaikeet kokoluokittain

Yrityskoosta riippumatta työllistämisaikeet ovat pessimistiset. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana työllistämisaikeet laskevat kaikissa yrityskokoluokissa. Heikoimmat näkymät ovat keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää), joiden indikaattori on -9 %. Mikroyritysten (alle 10 työntekijää) indikaattori on puolestaan -7 %. Pienten yritysten (10–49 työntekijää) indikaattori on -3 % ja suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) -2 %.

Työllistämisaikeet EMEA-alueella

Suomessa Euroopan huonoin työllistymistilanne alkuvuonna. Euroopan maista vain Suomen ja Ranskan työnantajat ennustavat henkilöstönsä vähentämistä. Sen sijaan Ruotsin ja Norjan työnantajat suunnittelevat lisäävänsä henkilöstöään (indikaattori +5 %). EMEA-alueen vahvimmat rekrytointiaikeet löytyvät Turkista (+19 %), Slovakiasta (+13 %) ja Unkarista (+11 %).

Työllistämisaikeiden kehitys vuositasolla

Silti vuosikehitys on Suomessa kuitenkin parempaan päin. Vaikka 2016 alkuvuoden yleistason työllistämisnäkymät ovat heikot, on kehitys vuoden takaiseen kuitenkin parantunut kaksi prosenttiyksikköä. Positiivisimman kehityksen ovat kokeneet Pohjois-Suomi sekä Länsi-Suomi, joiden työllistämisnäkymät ovat kohentuneet 14 prosenttiyksikköä. Sen sijaan Itä-Suomessa tilanne on huonontunut työllisyysnäkymien laskiessa 14 prosenttiyksiköllä.

Manpowerin työmarkkinabarometrin vuoden 2016 toisen kvartaalin tulokset julkistetaan 8.3.2016. Kaikkien 42 maan tulokset ovat nähtävissä interaktiivisella interaktiivisella työkalulla: www.manpowergroup.com/meos

Manpower Employment Outlook Survey
Suomessa jo 14. kertaa julkistettu Manpower Employment Outlook Survey mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 50 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Manpower Employment Outlook Survey perustuu yli 58 000 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajan haastatteluun 42 maassa. Suomessa haastateltiin 620 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2016 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa -6 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus.

Lähde: Manpower Group