Työllisyysnäkymät

Työllisyysasteen nousu on kiinni osaamisen ja työkyvyn tukemisesta

Työllisyysasteen nousu ei onnistu ilman, että osaamisen ja työkyvyn tuki on kunnossa, muistuttaa Työterveyslaitos.

Samalla, kun pyritään saamaan aiempaa enemmän ihmisiä työhön, on estettävä siellä jo olevien poistuminen työelämästä. Siksi työikäisten työkykyä, terveyttä ja osaamista on ennakoitava ja tuettava etenkin digitalisaation tuomissa muutoksissa.

– Kun työllisyysastetta pusketaan ylös, lähtevät työkyvyttömyyseläkkeet ja sairauspoissaolot kasvuun, ellei osaamisen ja työkyvyn tuki ole kunnossa, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula sanoo.

Digitalisaatio muuttaa työtehtäviä ja työnjakoa voimakkaasti kaikilla toimialoilla ja muutos etenee helposti teknologian ehdoilla. On havaittu, että jos työntekijät pääsevät ajoissa mukaan muutokseen, he voivat itse suunnata työtehtäviään ja kehittää osaamistaan uusille alueille, eikä työelämästä ajauduta pois.

– Miten pidetään huolta työntekijöiden osaamisesta, työtehtävien mielekkyydestä ja työssä pysymisestä, johtava tutkija Eveliina Saari pohtii.

Osaamisen ennakointi ja johtaminen työntekijöitä osallistavalla tavalla on iso haaste sekä työpaikkojen henkilöstöjohdolle että työmarkkinakentälle.

Työtä muokattava edelleen

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää myös työelämän muokkaamista niin, että osatyökykyisten mahdollisuudet osallistua työelämään on huomioitu. Noin puolella työikäisistä suomalaisista on jokin sairaus tai vamma, joten mistään marginaali-ilmiöstä ei ole kysymys.

– Yrityksillä ei ole varaa jättää osatyökykyisten osaamista ja työpanosta käyttämättä, johtaja Eva Helaskoski Työterveyslaitokselta sanoo.

– Työterveyshuollon asema on varmistettava sote-uudistuksessa, jotta se voi hoitaa tehtävänsä ja tukea työssäkäyvien työkykyä. Työelämän ulkopuolella olevien työkyvystä on myös huolehdittava, hän jatkaa.

Yksi lisääntyvä työn tekemisen ja teettämisen tapa on digitaalisilta alustoilta tarjottava työ. Se ei ole enää marginaali-ilmiö, vaan se tulee voimallisesti myös perinteisille työpaikoille.

– Alustoja kannattaa käyttää määrätietoisesti myös keinoina edistää pääsyä työmarkkinoille, parantaa työelämän laatua ja lisätä organisaatioiden ja verkostojen kykyä innovointiin ja vaativaan ongelmanratkaisuun, johtaja Päivi Husman Työterveyslaitokselta sanoo.

Lähde: Työterveyslaitos

www.ttl.fi