Työllisyysnäkymät

Työllisyys on kasvanut

8.5.2018 klo 18:23

Työllisyys kasvaa kaikissa ikäryhmissä, mutta nopeimmin yli 55-vuotiaiden ryhmässä.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen Johanna Alatalon mukaan vielä vuosi sitten ministeriössäkin suhtauduttiin epäillen hallituksen työllisyystavoitteisiin. Nyt vaikuttaa siltä, että nyt on mahdollisuus päästä lähelle tavoitteita. Työllisyys on kasvanut erittäin voimakkaasti vuonna 2018.

Alatalon mukaan kaikissa ryhmissä on työllistytty. Kaikki ikäryhmät ja kaikki ammattiryhmät kaikilta alueilta ovat saaneet töitä. Yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on kohonnut kuusi prosenttiyksikköä vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen. Ikäryhmän työllisten määrä on kasvanut 36 000:lla.

Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteerin Seppo Orjasniemen mukaan työurien pidentämiseen tähtäävä eläkeuudistus on vaikuttanut, mutta merkitystä on myös pidempiaikaisella kehityksellä.

Toiseksi eniten työllisyys on kohentunut 15-24-vuotiaiden keskuudessa, melkein kolme prosenttiyksikköä.  25-34-vuotiaiden työllisyys on kasvanut 1,5 prosenttiyksikköä.

Lähde: Yle Uutiset