Työnhaku

Työllistymisen myytit ja muodit

15.2.2016 klo 12:32

Työllistymisestä liikkuu kaikenlaisia myyttejä. Myös erilaiset muoti-ilmiöt voivat vaikuttaa henkilöiden ajatuksiin työllistymisestä.

Start-up-henkisyyskoetaan tärkeäksi useissa työpaikoissa. On tärkeää pyrkiä kehittämään itseään ja haistelemaan uusia mahdollisuuksia työssään. Kaikki osaaminen ei tule yrityksen kustantamana koulutuksena, joten omatoimisella kouluttautumisella on merkitystä. Draivia ja rohkeutta tarvitaan alati muuttuvassa maailmassa ja tällaista työntekijää arvostetaan.

Nuorilla, kehittyvillä toimialoilla start-up-henkisyys on jo itsestään selvää. Näihin yrityksiin haetaan energistä väkeä, ihmisiä jotka eivät laske työtunteja. Perinteisemmillä toimialoilla start-up saattaa tuntua vain ärsyttävältä muotisanalta.

Laaja-alaisuus syntyy kokemuksesta ja on johtotason tehtävissä olennaisen tärkeää. Tämä viittaa myös siihen, ettei henkilö rajoittaudu omaan "hiekkalaatikkoonsa". Laaja-alaisuus on usein vaikea tulkita työnhaussa. Se voi tarkoittaa kokemusta useilta toimialoilta tai erilaisista tehtävistä.

Erikoisosaaminen on useimmissa työtehtävissä on olennaista. Useisiin tehtäviin etsitään ihmisiä juuri erikoisosaamisen perusteella. Oma osaaminen tulee kyetä määrittelemään ja ilmaisemaan. Erikoisosaaminen pitää sisällään menestymisen mahdollisuuden ja riskin. Niin kauan kuin osaaminen on kysyttyä, on hyvät mahdollisuudet menestyä. Kun erikoisosaamista ei tarvita, jää tyhjän päälle.

Tiimihenkisyys on erittäin tärkeää. Yhteistyökyky ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä lähes jokaisessa työssä. Jos niitä ei ole, on vaikea onnistua työssä. Samalla työnhakija voi pohtia tarkoittaako tiimihenkisyys sitä, että yritys tasapäistää työntekijänsä? Tarkoittaako se, ettei kannata odottaa etenemistä työssä? Vai tarkoittaako se sitä, että ylipäätään tulisi olla sosiaalisesti kyvykäs?

Itseohjautuvuus ja itsenäisyys ovat päivän sanoja. Aikuista ihmistä ei voi jatkuvasti paimentaa. Se tarkoittaa myös vastuuta. Vastuu syntyy uudessa työtehtävässä vähitellen. Itseohjautuvuus ei ole vastakkainen ominaisuus tiimihenkisyyden kanssa, vaan molemmat ovat tärkeitä.

Hyvä tyyppi on monen työnhakijan mielestä tyyppi, jota ei ole oikeasti olemassa. Silti persoonalla on väliä. Moni työntekijä uskoo, että saisi kyllä hakemansa paikan, jos vain pääsisi henkilökohtaisesti tapaamaan rekrytoivan yrityksen väkeä.

Lähde: Työelämätutkimus, Sanoma