Työllisyysnäkymät

Työllistymisen haasteet meillä ja maailmalla

10.8.2015 klo 15:57

Manpower Groupin teettämässä Talent Shortage Survey -tutkimuksessa kartoitettiin maailmanlaajuisesti hankalimmin täytettäviä työtehtäviä 42 maassa.

Suomi kulkee tutkimuksen mukaan vastavirtaan: meillä pula osaavasta henkilöstöstä on laskenut 33:sta 22 prosenttiin, mikä on yksi koko tutkimuksen suurimmista pudotuksista. 38 prosenttia kyselyyn osallistuneista, lähes 42 000 työnantajasta  koki oikean osaamisen löytämisen haasteelliseksi. Lukema on kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna ja on nyt korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2007.

Niin maailmalla kuin meillä Suomessa työnantajilla on eniten vaikeuksia täyttää työpaikkoja kädentaitoja vaativilla ammattialoilla, kuten rakennusalan ammattiosaajat, putkimiehet, sähköasentajat ja hitsaajat.

Kokonaistulos ei yllätä

Suomen kokonaistulos ja osaajapulan lievittyminen eivät yllätä, sillä meillä työttömyys on edelleen kasvussa, toisin kuin suurimmassa osassa EU-maita, joissa työttömyyden kasvu on jo taittunut. Suurin osa maailmantalouden kasvusta on muualla kuin Euroopassa eli pula osaajista on pahempaa Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Amerikan mantereella.

Viime vuoden tutkimukseen verrattaessa Suomen osalta halutuimpien työntekijöiden kärkikaksikko on pysynyt ennallaan. Kolmannelle sijalle on noussut myynnin ammattilaiset, joka oli vuosi sitten sijalla kahdeksan. Globaalissa tuloksessa myyntihenkilöstö on ollut top-3-listalla yhdeksänä vuonna kymmenestä.

Rakenteellinen muutos

Myyntialalla on meneillään merkittävä osaamistarpeen rakenteellinen muutos.  Asiakkaat odottavat tänä päivänä myyjiltä aikaisempaa ratkaisulähtöisempää tulokulmaa, mutta samalla myös entistä ammattimaisempaa myyntiprosessin läpivientiä. Myyjän on oltava yhä enemmän asiakkaan toiminnon ja toimialan sekä edustamiensa ratkaisujen asiantuntija.

Myös digitaalisuus on tuonut mukanaan uusia kohtaamispisteitä ja kanavia, mikä haastaa myyntiosaamisen uudella tavalla. Suomessa ei ole oikein vieläkään ymmärretty tarpeeksi myynti- ja markkinointitaitojen merkitystä. Tämä näkyy mm. siinä, miten vähän yliopistotasoisia myynnin koulutusohjelmia on tarjolla.

Japanissa kova pula osaajista

Maailmanlaajuisesti osaajapulasta kärsitään eniten Japanissa, jossa osaamispulaa mittaava luku oli tutkimuksen korkein, 83 prosenttia. Myös Perussa, Hong Kongissa, Brasiliassa ja Romaniassa yli 60 % työnantajista raportoi oikeanlaisen osaamisen puutteesta. Tšekissä, Alankomaissa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa alle 20 % työnantajista kamppailee osaajien saatavuuden kanssa. Vähäisintä osaajapula on Irlannissa, missä 11 % työnantajista raportoi rekrytointivaikeuksista.

Maailmalla suurin pula on jo neljättä vuotta peräkkäin käden taitoja hallitsevista ammattiosaajista. Hyvä kysyntä jatkuu myös insinöörien, teknikkojen, myynnin ammattilaisten sekä johtajien kohdalla.

Tutkimus kertoo mitä tapahtuu

Tutkimus kuvastaa hyvin sitä, mitä ympärillämme tapahtuu. Jatkuvat talouden haasteet, nopea teknologinen kehitys sekä kiihtyvä toimintaympäristön muutostahti tuovat omat lisävaatimuksensa moneen osaamisalueeseen. Asiantuntijoilta vaaditaan yhä pidemmälle erikoistunutta substanssiosaamista, ja johtajilta edellytetään kykyä kehittää ja implementoida strategioita, joilla päästään mukaan toimintaympäristön muutosten tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Myös esimiestyössä ja johtamisessa on isojen muutosten aika, niin digitaalisuuden kuin uusien sukupolvien vuoksi. Digitalisoitumisesta puhutaan paljon, mutta johtajat ovat edelleen ymmällään sen hyödyntämisessä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Vauhdissa oppilaitokset ja työelämä eivät perinteisin tavoin pysty riittävän nopeasti tuottamaan vaadittavia tietoja ja taitoja, olipa kyse insinööristä tai tuotantotyöntekijästä.

Osaajapula heikentää kilpailukykyä

Yli 50 prosenttia kyselyyn vastanneista työnantajista raportoi, että osaajapulalla on merkittävä vaikutus siihen, miten he pystyvät vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin, ja 40 prosenttia työnantajista tunnistaa osaajapulan heikentävän organisaation kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Suomen tuloksissa ilahduttavaa on se, että työnantajat panostavat henkilöstön kehittämiseen ja lisäkoulutukseen muita maita enemmän. Uusien rekrytointikäytäntöjen kehittämisessä ja hakukriteerien uudelleenarvioinnissa Suomi on huomattavasti muuta maailmaa edellä. Vaikka osaajapula maailmalla on kasvanut, silti vieläkin 21 prosenttia työnantajista kertoo, ettei ole tehnyt mitään tilanteen korjaamiseksi.

Taustalla myös  pula hakijoista

Niin Euroopassa kuin Suomessakin kolme tärkeintä syytä työpaikkojen täyttämisen vaikeuteen ovat 1) teknisen osaamisen puute, 2) hakijoiden puute ja 3) työkokemuksen puute. Tärkein este työtehtävien täyttämiselle on teknisen, mitattavan osaamisen puute. Suomessa tilanne on vuodessa huonontunut nopeasti: tänä vuonna 41 % työnantajista kokee teknisen osaamisen puutteen esteeksi rekrytoinnille, kun se vielä viime vuonna oli vain 24 %.

Muualla Euroopassa prosenttiosuus on noussut 35:sta 43:een. Suomessa hakijoiden puutteesta kärsii jopa 52 % vastaajista, kun muualla Euroopassa vastaava luku on 37 %. Kolmanneksi suurin työllistämisen este, hakijoiden työkokemuksen puute, ilmoitetaan Suomessa rekrytointivaikeuksien syyksi 16 % tapauksista, Euroopassa 24 %.

Viime vuonna vain 7 % suomalaisista työnantajista ilmoitti hakijoiden työyhteisötaitojen puutteen syyksi rekrytointivaikeuksiin. Nyt osuus on kohonnut 36 prosenttiin. Nämä ns. pehmeät taidot liittyvät siihen, miten työyhteisössä toimitaan, tehdään yhteistyötä, ollaan vuorovaikutuksessa, ratkaistaan ristiriitatilanteita, noudatetaan työpaikan sääntöjä tai käyttäydytään.

Lähde, asiantuntijat ja lisätietoja: Iikka Lindroos, toimitusjohtaja ja Mika Wilén, johtaja, markkinointi ja viestintä, ManpowerGroup Oy.