Työllisyysnäkymät

Työllistääkö kierrätys?

10.5.2016 klo 12:46

Kierrätyksen työllistäviä vaikutuksia on tutkittu EU-tasolla. Tutkimuksen mukaan jätteiden kierrätys työllistää jopa 25 kertaa tehokkaammin kuin se, että kaikki jäte viedään kaatopaikalle. Jätteenpoltto työllistää kymmenkertaisesti.

– Kierrätysastetta ollaan nostamassa EU-tasolla 50 prosentista 65 prosenttiin. Tämä tarkoittaa jopa 500 000 uutta työpaikkaa, yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen Lassila & Tikanojalta sanoo.

Kiertotalous on kierrätystä huomattavasti laajempi kokonaisuus ja se tarkoittaa yksinkertaistettuna luonnonvarojen entistä tehokkaampaa ja fiksua käyttämistä. Kiertotalouden avulla Koko talousjärjestelmä pyritään saamaan saada kestäväksi. Eräiden arvioiden mukaan kiertotalouden työllistämispotentiaali on seuraavan 15 vuoden aikana 1,5-3 miljoonaa ihmistä.

– Siirtyminen kiertotalouteen on suuri elinkeinomahdollisuus myös Suomelle. Kiertotalouden uudet palveluratkaisut, materiaalien tehokkaampi kierrätys ja uudet teknologiat voivat luoda 10.000 uutta työpaikkaa Suomeen. Se on 10 prosenttia Suomen hallituksen tavoittelemista 100 000:sta työpaikasta, Jorma Mikkonen muistuttaa.

Kierrätyksen haasteena ovat ihmisten asenteet

Asenteiden muuttaminen on suurin yksittäinen haaste kierrätykseen liittyvissä asioissa. Jorma Mikkosen mukaan suhtautuminen jätteisiin on väärä.

– Jätteitä ajatellaan liikaa velvollisuuksien ja uhkien kautta. Jäte pitäisi nähdä tulevaisuuden raaka-aineena. Kun asioita tehdään fiksummin, voidaan työllistää ihmisiä ja samalla suojella luontoa ja hillitä ilmastonmuutosta. Maapallon raaka-ainevarat eivät riitä enää tällä talouskasvun vauhdilla, Jorma Mikkonen sanoo.

Seuraavan 15 vuoden aikana maailmaan syntyy 3 miljardia uutta keskiluokkaista ihmistä. Jos he kuluttavat luonnonvaroja samalla tavalla kuin me maailmasta loppuvat kaikki raaka-aineet. Kuulostaa hurjalta, mutta se on totta. Nyt jos koskaan on siis aika toimia.

– Yhteiskunnallinen päätöksenteko on kriisiytymässä kovaa vauhtia. Perinteinen päätöksentekojärjestelmämme on kykenemätön ratkaisemaan maailman kestävyyshaasteita . Ilmastosopimuksestakin on neuvoteltu jo 30 vuotta. Globaalit riskit kasvavat kokoajan. Jo nyt erilaiset säähäiriöiden aiheuttamat kriisit ovat globaalien riskien kärjessä, Mikkonen painottaa.

Yksittäisessä kansalaisessa on voimaa

Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusvalta on lisääntynyt. Internet ja sosiaalinen media mahdollistavat vaikuttamisen yritysten toimintaan. Kun kansalaismielipide muuttuu, yritysten on pakko muuttaa toimintatapaansa.

– Vaikka meillä menee nyt näennäisesti paremmin kuin koskaan, kulutuskäyttäytymisemme on muututtava. Yritykset panostavat nyt ekologiseen tuote- ja palveluratkaisuihin. Siirrymme vähitellen kulutusyhteiskunnasta kestävämpään kiertotalouteen, Jorma Mikkonen sanoo.

Yksittäinen ihminen voi tehdä paljon. Jätteiden lajittelu, energian säästö, käyttöarvoa sisältävien tuotteiden huolto ja korjaus ovat asioita, jotka edistävät koko maapallon hyvinvointia. Kertakäyttökulttuurista luopuminen voi olla vaikeaa, mutta se kannattaa.

– Käyttötalouden ja jakamistalouden mallit on myös hyvä muistaa. Meidät on opetettu liikaa siihen, että omistetaan kaikenlaista. Kaikkea ei tarvitse omistaa ja jakamistalous edistää energian tehokasta käyttöä. Tutkimuksen mukaan Suomessa on kahden ydinvoimalaitoksen verran käyttämätöntä energiapotentiaalia, Mikkonen sanoo.

Tämä kaikki vaatii hieman suunnitelmallisuutta, mutta sen toteuttaminen ei ole mahdotonta. Raaka-aineiden ja resurssien ylikäytöstä voi helposti leikata 20-30 prosenttia miettimällä mikä on fiksuin tapa toimia.

– Suomalaisilla on tarpeettomissa tavaroissa enemmän varallisuutta kuin pankkitileillä. Koska olemme oppineet elämään tietyllä tavalla, siitä pois oppiminen vie oman aikansa. Käyttötalouden suosiminen kasvaa erityisesti Euroopassa ja Suomi tulee siinä mukana. Ekodesign -direktiivi on tätä päivää ja tuotteita suunnitellaan siten, että ne ovat kestäviä, ekologisia ja korjattavissa, Mikkonen valottaa.

Lue kierrätyksestä kaupan alalla