Työllisyysnäkymät

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus kasvanut työttömillä

3.12.2018 klo 13:28

Työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus työttömillä työkyvyttömyyseläkkeen hakijoilla on kasvanut kymmenessä vuodessa 24 %:sta 38 %:iin.

Hylkäysosuus on kasvanut työttömillä voimakkaammin kuin muilla työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkettä hakeneilla. Kaikkien työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus kasvoi 20 %:sta 28 %:iin vuosina 2007-2016. Valtaosa työkyvyttömyyshakemuksista koski täysiä työkyvyttömyyseläkkeitä.

ETK:n erikoistutkija Mikko Laaksosen mukaan hylkäysosuus kasvoi erityisen voimakkaasti 34-54-vuotiailla, pitkään työttömyyttä kokeneilla, mielenterveysongelmaisilla ja täyttä työkyvyttömyyseläkettä hakeneilla. Työttömyyttä ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista oli kokenut noin kolmannes kaikista hakijoista, ja viidennes oli ollut työttömänä yli puoli vuotta. Työttömien osuus hakijoista ei muuttunut vuosien 2007 ja 2016 välillä.

Työkyvyttömyyseläkkeiden hakijoista reilu puolet oli alempia toimihenkilöitä tai työntekijöitä. Alemmilla toimihenkilöillä hylkäysosuus nousi kymmenessä vuodessa 20 %:sta 25 %:iin ja työntekijöillä 20 %:sta 27 %:iin. Pienin hylkäysosuus oli ylemmillä toimihenkilöillä, mutta heilläkin osuus nousi 15 %:sta 19 %:iin.

Tutkimuksen perusteella hylkäysosuuden kasvu ei selity hakijakunnan rakenteen muutoksella. ETK:n Laaksonen arvioi kasvun saattavan selittyä hakijoiden työkyvyn paranemisella tai eläkelaitosten ratkaisukäytäntöjen tiukentumisella. Toisaalta hylkäysosuuden kasvu saattaa heijastaa myös yhteiskunnassa yleisesti voimistunutta vaatimusta työssä jatkamisesta terveysongelmista riippumatta.

Lähde: Eläketurvakeskus