Talous ja raha

Työkyvyttömyyseläkkeen ansioraja pienenee hieman

16.12.2016 klo 15:00

Mikäli työskentelee työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen aikana, saa ansaita kuukaudessa 6,39 euroa vähemmän kuin aikaisemmin. Jos palkka on vuonna 2017 enintään 737,45 e/kk, eläkkeen maksamista ei tarvitse keskeyttää.

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuen aikana on mahdollista työskennellä jonkin verran, ilman että Kelan eläkkeen maksaminen keskeytetään. Vuonna 2016 ansioraja on ollut 743,84 e/kk, mutta vuonna 2017 raja on 737,45 e/kk. Työkyvyttömyyseläkkeellä saa tienata siis kuukaudessa 6,39 euroa vähemmän vuonna 2017.

Jos henkilö on työkyvyttömyyseläkkeellä ja työskentelee, hänen täytyy huolehtia, että palkka tai työtulo ei ylitä ansiorajaa. Eläkkeen voi myös jättää ns. lepäämään eli pyytää sen maksamisen keskeyttämistä. Eläkkeen voi jättää lepäämään 3 kuukaudeksi ja enintään 2 vuodeksi.
Ansioita ovat työeläkelakien mukaisesti vakuutetut ansiot, kuten rahapalkka, omaishoitajan hoitopalkkio ja työkorvaukset. Yrittäjillä huomioidaan työeläkelakien mukainen YEL- ja MYEL-työtulo. Jos työtuloa ei ole vahvistettu, tulona otetaan huomioon palkkatulo ja omasta yrityksestä saatu elinkeinotoiminnan ansiotulo.
Ansiorajan pienenemisen taustalla on eduskunnan hyväksymä laki, jonka mukaan kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta.

Lähde: Kela