Talous ja raha

Työkyvyttömyys maksaa miljardeja

30.11.2016 klo 7:00

Suomi on OECD:n kärkimaita sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyydessä. Tekemätön työ aiheuttaakin vuositasolla jopa 5 miljardin euron kustannukset. Aktiivisella työkykyjohtamisella kustannuksia voitaisiin vähentää.

Kansantaloudellisesti työkykyjohtamiseen sisältyy valtava mahdollisuus. Nyt ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka vuosi hieman alle 20 000 suomalaista. Yksityisellä sektorilla tekemätön työ aiheuttaa vuosittain arviolta noin 5 miljardin euron kustannukset, jotka vastasivat suuruudeltaan lähes koko valtion talouden alijäämää vuonna 2015.

Tuottavuusloikka työkykyä johtamalla

Tekemättömän työn vuosikatsaus 2015 osoitti, että tekemättömän työn kustannusten eli sairauspoissaolojen, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, työkyvyttömyysmaksun ja työterveystoiminnan kustannusten vaihtelu organisaatioissa oli huima: 3,2–11,5 prosenttia palkkasummasta.

Vuosikatsaukseen osallistuneista organisaatioista edelläkävijät onnistuivat vähentämään kokonaiskustannuksia viidellä prosenttiyksiköllä vuodesta 2008. Se tarkoittaa suoraan viittä prosenttiyksikköä lisää viivan alle vuosittain. Nämä organisaatiot ovat jo ottaneet hallituksen tavoitteleman tuottavuusloikan työkykyä johtamalla.

Seuraava tekemättömän työn kustannuksia kartoittava vuosittainen tutkimus julkistetaan marraskuussa. Vertailussa ovat mukana ensi kertaa myös kuntatyönantajat.

Lue lisää: www.terveystalo.com/tekematontyo

Empower saavutti 1,6 miljoonan säästöt

Monikansallinen palveluyritys Empower nosti työturvallisuuden ja -tyytyväisyyden strategisiksi tavoitteikseen vuonna 2013, jolloin Empower ja Terveystalo tiivistivät yhteistyötään. Strategiasta johdettiin konkreettiset työkykyjohtamisen painopistealueet: sairauspoissaolojen, tapaturmien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentäminen.

Yhteistyön tuloksena työntekijöiden sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuosittain lähes 10 prosenttia vuoteen 2015 mennessä, mikä tarkoittaa 1,6 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Tapaturmataajuus on pudonnut vuoden 2012 lähtötasosta yli 80 prosenttia vuoden 2015 loppuun mennessä ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut, minkä ansiosta vakuutusmaksut ovat pienentyneet sadoilla tuhansilla euroilla. Samaan aikaan työterveyden kustannukset ovat jopa laskeneet hieman, kun painopiste on siirtynyt ennaltaehkäisevään toimintaan.

Lähde: Editori