Työllisyysnäkymät

Työkyvyttömyyeläke lyhentää työuria kahdella vuodella

9.8.2016 klo 12:24

Eläketurvakeskus on tarkastellut tutkimuksessaan työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa. Tutkimus kattaa koko Suomen työikäisen väestön vuosina 2005-2014.

Työkyvyttömyyseläke vie lähes kaksi vuotta eli noin 5 % jokaisen suomalaisten työurasta. Miehet menettävät naisia pidemmän jakson työurastaan. Sukupuolten välinen ero kuitenkin kaventui merkittävästi tarkastelujakson aikana.

Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika on lyhentynyt vuosikymmenessä runsaat neljä kuukautta. Työkyvyttömyyseläkkeellä vietetty aika vähentyi kaikilla koulutustasoilla. Ero perusasteen ja korkeasti koulutetun miehen välillä on yli kaksinkertainen.

Naisilla ero on hieman pienempi. Naisilla mielenterveyden ongelmat lyhentävät työuria enemmän kuin miehillä. Miesten työurat lyhenevät erityisesti sydän- ja verisuonitautien sekä vammojen ja tapaturmien vuoksi.

Lähde: Eläketurvakeskus