Tampereen yliopiston työterveyshuollon ja työlääketieteen professori Jukka Uitin mukaan laman keskellä saadaan myös myönteisiä tuloksia. Työterveyshuollon kannalta keskeisintä on yhä parempia tuloksia saavuttava työkyvyttömyyden ehkäisy.

2000-luvun puolivälin jälkeen on tehty paljon työkyvyn edistämiseksi erilaisissa kolmikantaisissa työelämätyöryhmissä ja eri ministeriöissä. Näiden tavoitteena on ollut työurien pidentäminen. Työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä on tuettu säädöksin, informaatio-ohjauksella ja sovituilla työkyvyn tuen käytännöillä.
 
Pitkät sairauspoissaolot vähentyneet

Pitkät sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja ammatilliset kuntoutukset lisääntyneet. Merkittävintä on 26 prosentin väheneminen alkavissa työkyvyttömyyseläkkeissä vuodesta 2008 vuoteen 2014.
 
Uitti on tutkinut etenkin työhön liittyviä hengityselinoireita ja -sairauksia ja allergioita sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä työssä. Hän on arvioinut myös työterveyshuollon toimintaa ja menetelmiä sekä kehittämistä. Hän on toimittanut ja ollut mukana kirjoittamassa kolmea suomalaista työterveyshuollon oppi- tai käsikirjaa. Hän on toiminut aktiivisesti 9 vuotta työterveyshuollon valtakunnalliseksi kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriön alaisen työterveyshuollon neuvottelukunnan eri jaostoissa asiantuntijasihteerinä ja puheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut 12 vuotta Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnassa ja hallituksessa.
 
Lähde: Tampereen yliopisto