Ensimmäiseen kysymykseen on työelämässä kaksi tyypillistä vastausta: ristiriidat ja epäoikeudenmukaisuus. Epäoikeudenmukaisuus lisää tutkimusten mukaan myös sairastumisriskiä fyysisiin sairauksiin, mikä kertoo vuorovaikutuksen merkityksestä hyvinvoinnillemme. Positiivinen ja täysin päinvastainen esimerkki oli kollegan hyvä keskustelu esimiehen kanssa. Keskustelun vaikutus näkyi palauttavana sykevälimittauksen tuloksissa.

Vuorovaikutuksen merkityksen puolesta puhuvat myös uuden aivotutkimuksen löydökset. Uusimpien tutkimusten mukaan normaalissa palaveritilanteessa tapahtuva toisen kommentin ohittaminen aiheuttaa sivuutetuksi tulleella saman aivoalueen aktivoitumisen kuin fyysisessä kivussa. Työssä ei luonnollisestikaan käytetä fyysistä väkivaltaa, koska se on niin helposti huomattavissa. Vaikutukset näkyvät kuitenkin samankaltaisina. Ei todennäköisesti vie kauan, kun meillä kaikilla on olemassa mittarit, joissa toisia huomioimaton tapa olla vuorovaikutuksessa näkyy heti puhelimen tai älykellon avulla.

Opimme varmasti paljon myös myönteisen vuorovaikutuksen vaikutuksista. Jokainen on tällä hetkellä pääosin omien tunteiden tunnistamisen varassa. Parhaillaan vaikutukset ovat kuitenkin todella merkittäviä. Jo yksi todella hyvä keskustelu vaikkapa voi antaa energiaa puoleksi vuodeksi.

Tämän vuoksi psykoterapia, coaching ja työnohjaus ovat suosittuja henkilökohtaisen kehittymisen keinoja. Parasta näissä on se, että ihminen saa olla oma itsensä, ilman ulkopuolisia paineita, joissa itsensä kuuntelun ja sen prosessoinnin kautta saa vahvistusta siihen suuntaan, johon on kasvamassa.

On tärkeää, että jokaisella on olemassa näitä tutkimis- ja keskustelumahdollisuuksia. Hyvä tapa on myös liittyä erilaisiin mentorointi-, kollega- tai psykoterapiaryhmiin. Yhä suurempi osa fiksuista korkeakoulutetuista osaa hyödyntää näitä palveluja samalla tavalla kuin kuntosalipalveluitakin – ja energisoitua niistä.

Pekka Tokola
Psykologi, organisaatiokonsultti

Humap Oy, www.humap.com