Alkutalven ja kevään kehityskeskustelut ovat taas edessä ja jengi odottaa niitä innolla – onhan kehityskeskustelu, eli tutummin keke, jokaisen työntekijän oikeus – ei velvollisuus.

Noh, enpä ole törmännyt edellä kuvattuun suhtautumiseen juuri koskaan – keke koetaan usein  pakkopullaksi ja turhanpäiväiseksi ajan haaskaukseksi – eihän siellä nykyään saa puhua edes palkankorotuksistakaan.

Mutta miksi kehityskeskustelu sitten nostetaan johdon toimesta yhdeksi tärkeimmistä johtamisen työkaluista?

Ihmisen tehokkuuteen vaikuttaa vahvasti moni asia. Tärkeimpiä lienevät asenne, työmotivaatio, arvomaailma, oletukset sekä käsitys työroolista. Hyvä esimies tiedostaakin, että edellä mainituista seikoista johtuen kaikki johdettavat eivät innostu samoista asioista. Hän johtaa jokaista henkilöä yksilöllisesti eikä sorru olettamuksiin toisen tilanteesta tai tarpeista. Kaikesta edellä mainitusta huolimatta kuulen usein väitteen, että ”Kyllähän me täällä pienessä porukassa toisemme tunnetaan ja kahvipöydässä päivittäin asioista jutellaan”. 

Edellä mainittu ei kuitenkaan useinkaan pidä paikkaansa; äänekkäät hölöttäjät tai työyhteisön narsistit usein kertovat pinnallisesti asioistaan, mutta hieman hiljaisemmat ja omissa oloissaan viihtyvät jäävät kuulematta. Kahvipöytäkeskustelut käydään usein pinnallisella tasolla, omaa egoa muilta suojellen. Pahimmillaan kokematon tai välinpitämätön esimies antaa äänekkäiden johdettaviensa mielipiteiden ohjata käsitystään ryhmänsä työtilanteesta ja menettää arvostustaan muiden silmissä. 

Kehityskeskustelun tulee olla rakenteeltaan systemaattinen ja strukturoitu, jotta tärkeimmät asiat tulisivat jokaisen kohdalla läpikäydyiksi. Hyvä keke ei kuitenkaan noudata orjallisesti esimerkiksi lomakkeen kysymyksiä, vaan etenee soljuvasti keskustellen. Keskustelun tulee olla dialogi, jossa esimies ohjaa keskustelua, mutta ei rajoita.

Seuraavassa muutama vihje kevään 2015 kehityskeskustelujen onnistumisen varmistamiseksi: 
-    sopikaa ajankohta riittävän ajoissa, jotta molemmilla on aikaa valmistautumiselle
-    älkää käykö keskustelua esimiehen huoneessa, löytäkää tasavertainen, mutta rauhallinen tila
-    palauttakaa mieleenne edellisen kerran keskustelut ja päätökset – mieluiten edellisen kerran keke -lomakkeista
-    arvostakaa toistenne mielipiteitä, ne saavat olla toisistaan poikkeavat, unohtakaa ”kyllä, mutta” -asenne, toisen mielipide ei voi koskaan olla väärä!
-    kirjatkaa asiat ja laittakaa sovitut asiat välittömästi kalenteriinne – sopikaa tarvittaessa ajankohta edistymisen tarkastelulle

Työntekijä: Muista, kehityskeskustelu on sinun jokavuotinen oikeutesi, ei velvollisuutesi!
Esimies: Keke on taitolaji joka erottaa jyvät akanoista! Arvosta alaistasi, hallitse kehityskeskustelu!

- S t e f u -

Kirjoittaja on Stefan Appel, yksi maineikkaan Myyntipumppu -blogin kirjoittajista, yritysvalmentaja, vuokramyyntijohtaja. www.myyntipumppu.fi