Työkykyyn panostaminen on todella tärkeä osa työssä jaksamista ja yrityksen kilpailukykyä.

Suomalaisissa mikrokokoisissa yrityksissä työskentelee reilu neljännes kaikista palkansaajista. Suomen Yrittäjien mukaan näistä työssäkäyvistä 50–70 prosentilla on työterveys kunnossa, mutta edelleen monilla yrityksillä työterveyshuollon järjestämisessä parantamisen varaa.  

Suomessa työterveyden järjestäminen on työnantajalle lakisääteinen velvollisuus. Lain mukaan ennaltaehkäisevä työterveys on järjestettävä silloin, kun yrityksen palkkalistoilla on yksikin työntekijä. Työterveyshuollon on oltava kunnossa, vaikka työntekijä tekisi töitä yrityksessä vain yhden tunnin viikossa.

Työterveys pitäisikin nähdä lakisääteisen velvoitteen sijaan ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona ja keinona varmistaa toiminnan tuloksellisuus. Työterveyshuolto voi parhaimmillaan olla yrityksen kumppani, joka huolehtii siitä, että työntekijät voivat hyvin, pysyvät työkykyisenä ja sairaustapauksissa hoitoon pääsee nopeasti. Kulujen sijaan tulisi siis korostaa hyötyjä, jota työterveys tuottaa koko yritykselle.

Investointi kannattaa

Investointi työterveyteen kannattaa. Se näkyy tuloksellisena tekemisenä, työntekijöiden hyvinvointina ja viihtyvyytenä. Myös nopea hoitoon pääsy on tärkeä yksittäinen tekijä hyvässä työterveyspalvelussa. Tavoitteellinen työhyvinvoinnin johtaminen ja säännöllinen mittaaminen auttavat pysymään ajan tasalla ja reagoimaan heti muutoksiin.

Yrityksen toiminta joutuu vaakalaudalle, jos työntekijät sairastavat paljon ja pitkiä aikoja. Työntekijän sairauspoissaolo maksaa keskimäärin 350-370 euroa päivässä yrityksen toimialasta riippuen ja lisäksi tulevat tuotannon menetykset.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantajan kannattaa järjestää myös sujuvia sairaanhoitopalveluja. Nopealla hoidon aloittamisella on vaikutusta sairauspoissaolon pituuteen. Yksityinen työterveys voi tarjota nopeasti tarvittavat tutkimukset ja erikoislääkärin konsultaation, ja näin myös kuntoutuminen pääsee nopeasti käyntiin. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi ja työkyky näkyvät selvästi työn laadussa ja tukevat yrityksen menestystä. Myös työntekijät osaavat arvostaa nykypäivänä työnantajaa, joka pitää huolta työtekijöistään.

Lähde: Terveystalo, www.terveystalo.com