Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työuran alussa

Työkompensaatio-kyselyn tulokset julkaistiin

1.2.2017 klo 10:41

Työkompensaatio-tutkimuksesta kävi ilmi, että opiskelijat ovat polvillaan työmarkkinoiden edessä.

Suomen työmarkkinoiden joustamattomuus on iso ongelma korkeakouluopiskelijoille, selviää Academic Workin ja Aalto-Yliopiston maisteriopiskelijoiden tuottamasta Työkompensaatiokyselystä. Kyselyyn vastasi 709 korkeakouluopiskelijaa. Palkatonta asiantuntijatyötä* käsittelevä kysely paljasti opiskelijoiden turhautumisen. Opiskelijat kokevat olevansa umpikujassa palkattoman työharjoittelun yleistyessä ja vain 6 % vastanneista suhtautui palkattomaan asiantuntijatyöhön positiivisena uraväylänä.

Viime vuosi oli haastava

Vuosi 2016 oli opiskelijoiden talouden kannalta haastava vuosi, sillä opintotukea leikattiin ja tukikuukausia vähennettiin. Samanaikaisesti trendi palkattoman asiantuntijatyön hyödyntämiseen on yleistynyt työmarkkinoilla. Opiskelijoilla oli Työkompensaatiokyselyyn paljon sanottavaa ja pelkästään vastaajamäärä osoitti aiheen arkuuden, sillä kyselyyn vastasi lyhyessä ajassa yli 700 suomalaista korkeakouluopiskelijaa. Lähes 400 kyselyyn vastanneista halusi vapaaehtoisesti kommentoida ja kertoa mielipiteensä palkattomasta asiantuntijatyöstä.

Raha on arvostuksen symboli?

Aalto-Yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) hallituksessa yrityssuhdevastaavana (2016) toimineen Ilkka Särkiön mukaan ehdoton palkattoman harjoittelun kieltäminen on haasteellista.  Ehdottoman kiellon edessä voisi olla hankalaa järjestää ammatillisesti mielenkiintoisia projekteja ja yrityksille tehtäviä käytännönläheisiä koulutöitä. Tärkeämpää olisikin valistaa opiskelijoita ja nuoria työelämän pelisäännöistä sekä kehottaa vaatimaan palkkaa työstä, josta sitä selkeästi ansaitsee.

Moni kyselyyn vastanneista toi esiin rahan työn arvostuksen symbolina. Vastanneista opiskelijoista 28 % ei suostuisi palkattomaan asiantuntijatyöhön millään verukkeella. Loput vastanneista voisi tehdä palkatonta asiantuntijatyötä, mutta tarkoin ehdoin. 46 % opiskelijoista suostuisi työskentelemään palkatta, jos saisivat tästä työkokemusta. 43 % työskentelisi palkatta, mikäli saisi vastineeksi siitä opintopisteitä tutkintoonsa. 29 % vastanneista olisi valmis työskentelemään palkatta pelkästään yrityksen kiinnostavuuden takia. Myöskään palkallisen työn puuttuminen ei näytä olevan syy palkattoman työn hyväksymiseen, sillä vain 26 % vastanneista työskentelisi palkatta, jollei löytäisi palkallista työtä.

Kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat hyvin tarkkoja siitä, että palkattoman harjoittelun on oltava kestollisesti erittäin rajallinen, enimmillään 1-3 kuukautta. 92 % ei työskentelisi palkatta yli neljää kuukautta, ja yli puoli vuotta työskentelisi vain 1,4 % vastanneista. Lyhyttä palkatonta työjaksoa perustellaan kommenteissa sillä, että heti kun työntekijä alkaa tuottaa yrityksille hyötyä, tulee hänelle maksaa rahallista palkkaa. Kyselyn kommenteissa nousi useaan otteeseen esille se, että palkattomat työt ovat yhteiskunnallisen ongelman seuraus. Eräs kyselyyn vastanneista kuvaili asiaa näin: 
“Palkaton työ on lievitys oireisiin, mutta ei lääke sairauteen. Suomen oikea ongelma on joustamattomat työmarkkinat. Todellisuudessa nämä eivät ratkaise mitään, vaan ainoa lääke, joka parantaa sairauden, on työmarkkinoiden joustojen lisääminen.”

Kyselyyn vastasi 709 vastaajaa, joista kaikki olivat yliopisto tai ammattikorkeakouluopiskelijoita. Opiskelijat olivat enimmäkseen kaupallisten 41 %, teknisten 17 % ja luonnontieteiden opiskelijoita 6 %. Eniten vastaajia oli Aalto-Yliopistosta, Helsingin Yliopistosta ja Haaga-Heliasta
Tiedonkeruu suoritettiin sähköisellä kyselylomakkeella marraskuussa 2016 yhteistyössä Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoiden kanssa.

Lähde: Academic Work

Academic Work on Pohjoismaiden johtava, nuoriin ammattilaisiin erikoistunut, tieto- ja asiantuntijatyötä välittävä henkilöstöpalveluyritys. Academic Work työllistää vuodessa 1500 henkilöä Suomessa. Academic Work ei välitä eikä tarjoa palkattomia töitä ja pitää tärkeänä, että asiantuntijatyöstä maksetaan kohtuullinen ja kompensoiva korvaus.