Työuran alussa

Työkokemus peittoaa arvosanat

8.12.2015 klo 18:22

Opiskelijoiden mielestä työnantaja arvostaa työkokemusta enemmän kuin kouluarvosanoja.

Tämä selviää Studentum.fi:n teettämästä kyselystä. Jopa 88 % työssäkäyvistä arvioi työnantajien pitävän tärkeämpänä työkokemusta kuin hyviä koulunumeroita. Mielenkiintoista on, että lähes yhtä moni koulunpenkillä oleva on asiasta samaa mieltä. Hyvät arvosanat näyttävät olevan siis enemmän oppimisen mittari opiskeluaikana kuin väylä työelämään.

Opiskelijat arvostavat hyviä arvosanoja, mutta niillä ei koeta olevan merkitystä työelämän kannalta. Työelämään siirryttäessä koulusta saatujen arvosanojen merkitys hälvenee. Työkokemusta voi hankkia opiskelujen aikana esimerkiksi työharjoittelussa. Mahdollista työssäoppimista ei kuitenkaan haluta tehdä ilmaiseksi. Vain murto-osa vastaajista on sitä mieltä, että työharjoittelusta ei tulisi maksaa palkkaa. Noin puolet kyselyyn vastanneista arvioi, että palkallinen työssäoppiminen sopii tietyissä tapauksissa.

Mutta miten voi kartuttaa alan työkokemusta kouluun sisältyvän harjoittelun lisäksi? Monen vastaajan mielestä olemalla itse aktiivinen. Esimerkiksi harrastusprojektit ja vapaaehtoistyö ovat hyviä vaihtoehtoja. Lisäksi verkostoituminen opiskeluaikana luo suhteita potentiaalisiin työnantajiin.

Kysely opintojen vaikutuksesta työelämään toteutettiin syksyllä 2015. Siihen vastasi yhteensä 1389 opiskelijaa ja 1390 työssäkäyvää henkilöä.

Lähde: Studentum.fi