Työllisyysnäkymät

Työkierto kehittää osaamista

Työkierto on tärkeä osa henkilöstön ja organisaation kehittämistä. Osaamisen kehittäminen työkierron avulla mahdollistaa monipuolisia urapolkuja.

Työkierron avulla henkilö voi kehittää osaamistaan työpaikan sisällä – eli aina ei tarvitse vaihtaa työpaikkaa. Työkierron liittäminen kiinteäksi osaksi organisaatiota; sen osaamista ja johtamista, parantaa työkierrosta saatavaa hyötyä.

– Olen saanut työskennellä muutaman sadan henkilön yrityksissä joissa on aina suhtauduttu myönteisesti työkiertoon. Osaamisen kehittäminen on haastavaa silloin, kun ihmiset ovat täystyöllistettyinä omissa projekteissaan eli työkierron onnistuminen vaatii halua, panostusta ja kekseliäisyyttä, Roiman henkilöstöjohtaja Ilse Manner sanoo.

– Toki projektien resursointi on johdon asia eli on kyse siitä, miten asioita myydään eteenpäin yrityksen sisällä. Esimerkiksi parityöskentelyyn siirtyminen työkierron kautta ottaa aikansa.

Talenttimarkkinoilla on kova kilpailu

Uran päivitys uusilla mielenkiintoisilla työtehtävillä lisää motivaatiota ja parantaa yleensä myös tulosta. Sitoutuvuus omaan työhön lisääntyy ja työstä tulee mahdollisuuksien mukaan aiempaa mielekkäämpää.

– Talenttimarkkinoilla on meneillään kova kilpailu. Työnkierto ja uran päivittämiseen liittyvät asiat, kuten koulutusmahdollisuudet ja uralla eteneminen ovat myös vahvoja työnantajakuvaan vaikuttavia tekijöitä, kun yritykseen ollaan hakemassa uusia työntekijöitä, Manner muistuttaa.

Ilse Manner painottaakin, että organisaatioiden kannattaa panostaa selkeään toimintatapaan, jolloin työkierrosta tulee osa yrityksen arkea.

– Roimalla on hyviä esimerkkejä uralla etenemisestä ja työkierrosta esimerkiksi koodaajista. Meille tuli seitsemän vuotta sitten koodaajia, jotka toimivat nyt tiiminvetäjinä. Kasvavassa teknologiayrityksessä tarvitaan koko ajan uusia tekijöitä, Manner vinkkaa.

Työntekijän tukeminen avainasemassa

Työkierrossa kuten kaikessa muussakin työntekijän osaamisen kehittämisessä on kyse tuen antamisesta. Kun työnantaja tukee työntekijää hänen urapolullaan, kaikki voittavat.

– Oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen ovat tärkeitä jokaiselle. Kun markkina-arvo työntekijänä säilyy ja vieläpä paranee, motivaatio ja merkityksellisyyden tunne lisääntyvät. Henkilöstön osaamiseen panostaminen on todella tärkeä kilpailukeino rekrytointimarkkinoilla, Ilse Manner muistuttaa.

Työkierron avulla voi löytää uusia mielenkiinnon kohteita – ja uutta näkemystä omalle uralleen. Jos on vuosia tehnyt samaa työtä samassa tiimissä, uusien ihmisten kohtaaminen ja verkostoituminen ovat tervetullutta vaihtelua. Kierrosta palatessa oma työkin saattaa tuntua ikään kuin uudelta.

– Kannustan kokeilemaan rohkeasti työkiertoa. Vaikka uusi saattaa joskus pelottaa, niin omalle epämukavuusalueelle meno voi olla avain uudistumiseen ja oman osaamisen kehittämiseen, vaikka sitä ei heti tulisikaan ajatelleeksi, Manner sanoo.

www.roimaint.fi