Työhyvinvointi

Työhyvinvointi parantunut viestintäalalla

21.9.2015 klo 12:47

Viestintäalan työhyvinvointia ja työturvallisuutta selvittäneen tutkimuksen mukaan työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus ovat parantuneet alalla.

Tutkimus on kolmas alan työhyvinvointia kartoittava kyselytutkimus, jonka Työterveyslaitos toteutti Työturvallisuuskeskuksen ja Graafisen teollisuuden työalatoimikunnan toimeksiannosta. Viestintäala toimialana sisältää sekä graafisen teollisuuden että kustannustoiminnan. Suomessa viestintäalalla työskentelee noin 26 000 ihmistä pääasiassa pienissä yrityksissä. Alan tuotteita ovat sanomalehdet, aikakauslehdet, kirjat, mainospainotuotteet, pakkaukset jne. Viestintäalan liikevaihto on noin viisi miljardia euroa.

Vähemmän ylitöitä

Ylitöitä tehdään aiempaa vähemmän, esimiestyöhön ja työjärjestelyihin ollaan tyytyväisempiä kuin ennen, fysikaalisten tekijöiden aiheuttama haitta on vähentynyt ja sekä henkinen että fyysinen kuormittuminen ovat vähentyneet.

Työympäristön haitta- ja vaaratekijöitä viestintäalalla ovat jatkuva istuminen tai seisominen ja melu. Kemiallisten ja biologisten tekijöiden, kuten pölyjen ja kemikaalien, koetaan aiheuttavan aiempaa enemmän haittaa. Muutos näiden haittatekijöiden kohdalla on niin suuri, että työpaikkatasolla tulisi ryhtyä toimiin koettujen haittojen vähentämiseksi. Raportin laatijat suosittavat riskinarviointia kemiallisten ja biologisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen tunnistamiseksi.

Raportissa on myös selvitetty työterveyshuoltopalveluja viestintäalalla. Työterveyshuolto koetaan tärkeänä yhteistyökumppanina ja sen toimintaan ollaan melko tyytyväisiä. Mutta kehitettävääkin toiminnasta löytyy. Työterveyshuoltoa haluttaisiin kehittää aktiivisemmaksi, sen tulisi panostaa työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn yhteistyössä työpaikkojen kanssa sekä lisätä osallistumista työsuojelun yhteistoimintaan.

Viestintäalan työturvallisuutta on seurattu vuosina 2000, 2007 ja 2014 tehdyillä työsuojeluhenkilöstölle suunnatuilla kyselytutkimuksilla, joista kaksi viimeisintä toteutti Työterveyslaitos.

Lähde: Työterveyslaitos