Vastaa kyselyyn

Hei työnhakija, haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Siksi olemme kiitollisia, jos vastaat kyselyymme. Osallistu kyselyyn tästä ›

Oikotie Työpaikat
Työnhaku

Työhaastattelukysymysten sallitut ja kielletyt

15.8.2017 klo 9:56

Mitä työhaastattelussa saa kysyä? Mitä siinä yleensä kysytään? Mihin ”lankaan” ei kannata mennä? Miten työhaastatteluun voi valmistautua?

Haastattelukäytännöt ja kysymyslistat vaihtelevat työnantajasta ja haastattelun luonteesta riippuen. Jotkut toistavat klassista kaavaa, toiset soveltavat ja vaihtelevat haastattelukäytäntöjä sekä kysymyspatteristoja avoinna olevan työtehtävän mukaan. Haastatteluun kannattaa valmistautua: Kuka olet? Mistä tulet? Minne olet menossa?

Teet paremman vaikutuksen työnantajaan miettimällä etukäteen vastauksia yleisimpiin kysymysteemoihin koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja tulevaisuuden toiveistasi.

– Hyvä itsetuntemus ja valmistautuminen auttavat sinua palauttamaan haastattelutilanteessa mieleesi ydinosaamisesi tehtävän kannalta ja ilmaisemaan itseäsi selkeästi haastattelijalle. Kysy suoraan haastattelukutsun saatuasi, voitko valmistautua tapaamiseen jotenkin. Tee itsestäsi ja osaamisestasi 2 minuutin tiivistetty esittely, jonka voit tarvittaessa kertoa heti alussa. Kysy ennakkoon, kauanko haastatteluun kannattaa varata aikaa, jotta osaat arvioida kuinka syvällinen haastattelu on tulossa: Usein haastatteluun käytetään noin tunti, toisinaan pureudutaan vain tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen, jolloin haastattelu on ohi 20 minuutissa. Haastatteluaikaan vaikuttaa myös mahdollinen esikarsinta, Headhunter, suorahakukonsultti Hanna Hellas listaa.

Pidä mielessäsi se kuka olet ja mihin tähtäät. Perehdy yritykseen ja hakemaasi tehtävänkuvaan. Jos työpaikkailmoitus on niukka, etsi sitäkin enemmän tietoa yrityksestä. Tutustu yrityksen bisnekseen, toimintaympäristöön ja kulttuuriin ja pohdi, mitä annettavaa sinulla voisi olla yritykselle ja päinvastoin.

Työhaastattelussa EI SAA kysyä:

 • Onko sinulla lapsia
 • Suunnitteletko lasten hankkimista
 • Minkälaisia omistus-/ liike-/ tai yrityssuhteita perheelläsi on
 • Poliittista kantaasi
 • Uskonnollista vakaumustasi
 • Seksuaalista suuntautuneisuuttasi
 • Mahdollisia sairauksia
 • Ammattiliiton jäsenyyttä

Muista!On tietenkin oma asiasi, jos haluat itse ottaa puheeksi poliittisen kantasi tai ajatuksesi perheen perustamisesta.

– Kannattaa luottaa omaan tuntemukseen. Jos haastattelijan esittämän kysymyksen merkitys ei avaudu ja kysymyksen sävy tuntuu kummalliselta, pyydä tarkennusta, miksi asiaa kysytään, Hanna Hellas vinkkaa.

Näihin "lankoihin" ei kannata mennä

Työhaastattelussa kannattaa pitää mahdollisimman myönteinen yleisvire ja kertoa edellisestä työpaikasta lähtökohtaisesti positiiviseen tai vähintään neutraalin sävyyn.

– Jos edellisestä esimiehestä on ikävät muistot, kannattaa harkita tarkkaan, kuinka paljon asiasta kertoo. Vähän sama, kuin ensimmäisillä treffeillä: Kannattaako keskittyä osoittamaan kiinnostusta uutta, potentiaalista kumppaniaan kohtaan, tuoda esille häneen liittyviä vetotekijöitä ja mitä sinä voit antaa suhteelle vai kannattaako keskittyä haukkumaan ex-puolisoaan?, Hanna Hellas sanoo.

Mikäli entisestä työnantajasta on vaikea keksiä hyvää sanottavaa, kannattaa ainakin alkuun pysyä työn sisältöön liittyvissä faktoissa ja siinä, minkälaista osaamista ja kehittymistä edellinen tehtävä on vaatinut. Palkasta sen sijaan saa ja kannattaa puhua. Kysy rohkeasti yrityksen palkkakulttuurista ja ehdota sellaista palkkaa, jolla olet valmis sitoutumaan työhön.

Kommentoi fiksusti somessa

Sosiaalinen media on osa elämäämme halusimme tai emme. Työnhakua ja digitaalista jalanjälkeäsi ajatellen, kommentoi somessa fiksusti ja ota osaa omaa alaasi koskeviin keskusteluihin aktiivisesti, mutta asiallisesti.

– Kuka tahansa voi lukea somehistoriasi, vaikka periaatteessa työnantaja ei saakaan googlata nimeäsi ennen työhaastattelua, Hanna Hellas sanoo.

Etupainotteista rekrytointia

Etupainotteinen rekrytointi on kasvuyrityksissä tätä päivää Hyvää henkeä mukanaan tuovista, motivoituneista ammattilaisista on monilla aloilla kysyntää.

– Etenkin kasvuyrityksissä voidaan tehdä rekrytointipäätös, kun taustoiltaan ja asenteeltaan hyvä tyyppi tulee vastaan, vaikkei varsinaista avointa tehtävää olisikaan. Avoimen uteliaasti tulevaisuuteen katsovissa yrityksissä tehtävät ja roolit löytyvät, kun tahtotilat kohtaavat, Hanna Hellas muistuttaa.

Tuo työhaastattelussa esiin mitä osaat, mitä tavoittelet ja se, mitä lisäarvoa tuot työpanoksesi lisäksi mukanasi yritykseen: oletko luottopakki, ilopilleri, tiiminrakentaja vai jotakin ihan muuta. Tunnista vahvuutesi ja tuo ne avoimesti esille. Mutta, jos kertomuksesi ja kehonkielesi ovat ristiriidassa, ihmisillä on taipumus luottaa kehonkielestä saatuun viestiin.

Ne klassiset kysymykset

 • Miksi haet paikkaa?
 • Mitä odotuksia sinulla on tehtävän kannalta?
 • Mitkä ovat vahvuutesi/ kehittymispisteesi työtehtävän kannalta?
 • Minkälainen olet työntekijänä/ kolleegana/ alaisena?
 • Minkälaisissa työtehtävissä viihdyt?
 • Missä haluat nähdä itsesi 3/ 5/ 10 vuoden kuluttua?
 • Do you speak English?
 • Palkkatoiveesi
 • Miksi juuri sinut kannattaisi valita?

– Kun haastattelussa kysytään, minkälaisia kehittymispisteitä sinulla on, vastaa rehellisesti, vähättelemättä tai liioittelematta. Usein kuultuja vakiovastauksia ovat ruosteinen ruotsin kielen osaaminen (vaikkei se olisi edes kriteeri) ja se, että tekee liikaa töitä.  Epäsuoraan annetut, rivien välistä tulkittaviksi tarkoitetut, vihjailevat vastaukset ymmärretään helposti väärin. Jos haluat kertoa omaavasi korkean työmoraalin, kerro se suoraan. Vastaus voi olla monitulkintainen, jos kerrot heikkoudeksesi liiallisen työnteon. Hanki itsellesi hyvät suosittelijat. Myös työhaastatteluista voi saada suosittelijoita. Jo haastattelutilanne voi olla referenssi, Hanna Hellas kannustaa.

Työhaastattelu ei ole kuulustelu

Työhaastattelut ovat enää harvoin kuulustelutilaisuuksia. Avoimen ja aidosti vuorovaikutteisen tapaamisen tavoitteena on kuitenkin saada puolin ja toisin mahdollisimman oikea kuva siitä, löytyykö yhteistä säveltä. Työnantaja on valitsemassa työntekijää ja samalla tavalla, työnhakija on valitsemassa työnantajaa. Väärä henkilövalinta ei palvele ketään ja saattaa koitua hyvinkin kalliiksi molemmille osapuolille.

– Haastattelutilanteessa voit vuorostasi hakea vastauksia muun muassa kysymyksiin siitä, mitkä ovat yrityksen tavoitteet, minkälainen organisaatio on, mikä merkitys roolilla on kokonaisuuden kannalta, miten työtä tullaan mittaamaan/ mistä tietäisit itse tekeväsi oikeita asioita, minkälainen ihminen esimies on ja millaisia alaistaitoja esimies odottaa, minkälainen ilmapiiri työpaikalla on jne., Hanna Hellas opastaa.

Kirjaa kysymyksiä valmiiksi ennen haastattelua. Muistiinpanoja saa olla ja niitä kannattaa tehdä.

– Kysy myös, miksi sait kutsun haastatteluun. Haastatteluun pääsy on kuitenkin osavoitto. Pyydä palaute haastattelun jälkeen sinua haastatelleelta henkilöltä. Se auttaa eteenpäin, vaikka sinua ei valittaisikaan tehtävään, Hanna Hellas muistuttaa.

Jännitätkö työhaastattelua? Jännittäminen on täysin luonnollista. Jos jännität, kerro se rehellisesti. Rekrytoijallakin on inhimilliset tunteet.

Asiantuntijana: Headhunter, suorahakukonsultti Hanna Hellas, K2 Search Oy.

Palkkalaskurikertoo millaista palkkaa eri työtehtävissä työskentelevät saavat
Lue työhaastattelun yleisimmät kysymykset
Ota talteen: CV- ja työhakemuspohjat