Sanoma Rekrytointimedioiden tuoreesta tutkimuksesta selviää muun muassa, että työnantajat arvostavat työntekijöissä oikeanlaista osaamista yhdistettynä hyvään asenteeseen. Työntekijät pitävät työpaikan tärkeimpänä ominaisuutena arvostavaa työilmapiiriä ja selkeitä tavoitteita.

Työn hakeminen koetaan tällä hetkellä erittäin haastavaksi. Työnantajien vaatimukset koetaan kohtuuttomina, erottautuminen on vaikeaa ja jokaiseen työpaikkaan on valtavasti hakijoita.

Suuret hakijamäärät työllistävät myös työnantajia, sillä parhaiden ja tehtäviin sopivimpien kandidaattien löytäminen vie aikaa. Lahjakkuuksien tunnistaminen onkin yksi työnantajien suurimmista haasteista, Oikotie Työpaikkojen liiketoiminnasta vastaava johtaja Mika Ruokonen kertoo.

Myös työntekijöiden odotukset voivat olla kohtuuttomia eikä työelämän realiteetteja aina ymmärretä. Työnantajat peräänkuuluttivatkin työnhakijoilta parempia työelämätaitoja.

Hyvä asenne vakuuttaa

Työnantajat arvostavat työntekijässä oikeanlaista ammatillista osaamista yhdistyneenä riittävän laajaan työelämä- ja liiketoimintaosaamiseen sekä hyvään asenteeseen. Halutulla työntekijällä on myös kykyä ja halua ottaa vastuuta omasta työkentästä ja osaamisesta. Sosiaalisia taitoja ja kykyä tulla toimeen ihmisten kanssa tarvitaan kaikissa tehtävissä.

Työnhakijoiden mukaan heidän työnhakutaidoissaan on parantamisen varaa, sillä kaksi kolmannesta ei osaa tehdä hyvää ansioluetteloa tai myyvää hakemusta, Ruokonen sanoo.

Työhakijat pitävät halutun työpaikan tärkeimpänä ominaisuutena hyvää työilmapiiriä, jossa arvostetaan kaikkia − niin kollegoita kuin asiakkaita. Toteutuakseen tämä vaatii vapautta tehdä työtä, kunhan tavoitteet ovat kirkkaat. Työhakijat arvostavat myös aitoa välittämistä, joustavuutta ja tilaa kehittyä.

Työmotivaation kannalta tärkeimmiksi asioiksi tutkimuksessa nousi hyvän työilmapiirin lisäksi työsuhteen pysyvyys, joustavuus, oikeudenmukainen palkitsemista sekä monipuoliset tehtävät.

Henkilöbrändin merkitys työnhaussa on kasvanut. Työtekijöiltä odotetaan yhä enemmän luovuutta ja paineensietokykyä, hyviä työelämätaitoja ja oma-aloitteista otetta. Itsensä johtamisen taito on entistä tärkeämpää. Työkierto ja urapolut lisääntyvät ja työelämä kulkee kohti yrittäjyyttä, start-uppeja ja pop-up-yrityksiä, Ruokonen kuvailee tulevaisuuden työelämää.

Katso Työelämätutkimuksen infograafi tästä

Tutkimuksen toteutti Evidens Oy Sanoma Rekrytointimedioiden toimeksiannosta.