Työhyvinvointi

Työelämäpalkinto työssä jaksamisen asialla

10.3.2016 klo 12:45

Suomen työelämäpalkinto on tunnustus toiminnasta ikääntyvien työssä jaksamisen hyväksi.

Palkinto on jaettu vuodesta 2008 lähtien työyhteisölle tai henkilölle, joka on erityisen ansioituneesti lisännyt ikääntyvien työhyvinvointia. Työelämäpalkinnon voi saada toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyvien työssä jaksamista ja jatkamista, työllistymisedellytyksiä tai parantanut heidän työolojaan. Palkittavan toiminnan on oltava käytännönläheistä ja sovellettavissa myös laajemmin.

Palkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto. Palkinto voidaan myöntää kerrallaan yhdelle tai useammalle saajalle ja se luovutetaan rahaston järjestämässä työhyvinvointia käsittelevässä seminaarissa. Palkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Kansainvälistä tunnustusta taustalla

Suomi sai saksalaisen Carl Bertelsmann -säätiön myöntämän palkinnon tunnustukseksi työelämän ikääntymisongelman varhaisesta havaitsemisesta ja laajasta yhteistyöstä. Palkinto annettiin sosiaali- ja terveysministeriön 1998–2002 koordinoimalle Kansalliselle ikäohjelmalle sekä sen työtä jatkaneille Veto-, Tykes- ja Noste-ohjelmille.

Ikäohjelman aikana viritettiin keskustelu ikääntyvän työvoiman asemasta sekä käynnistettiin useita tutkimus- ja koulutusohjelmia. Veto-ohjelmalla edistettiin työn vetovoimaa ikääntyvien keskuudessa ja Noste-ohjelmalla ammatillista tutkintoa vailla olevien aikuisten tutkintojen suorittamista. Tykes-ohjelmalla kehitetään työpaikkoja niin, että tuottavuus ja työhyvinvointi lisääntyvät. Työelämäpalkinto kannustaa osaltaan suomalaisia jatkamaan kansainvälistä tunnustusta saanutta toimintaansa ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Palkinnon ovat saaneet:

2008 professori Juhani Ilmarinen

2010 Ruoka-Saarioinen Oy:n Saarioisten Sahalahden tehdas sekä
Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä

2013 Berner Oy

2015 Pipelife Finland Oy ja Kankaanpään kaupunki

Palkinto jaetaan seuraavan kerran vuonna 2017.

Lähde: Sitra