Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 9.2.2017

9.2.2017 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Itä-Suomen yliopisto kouluttaa puuosaajia

Itä-Suomen yliopisto aloitti vuonna 2013 kansainvälisen puumateriaalitieteen maisteriohjelman, joka tunnetaan nimellä Wood Materials Science, WMS-ohjelma. Ohjelman perustamispäätöksen takana ovat merkittävät puumateriaalitieteeseen kohdistuvat lahjoitukset. Itä-Suomessa on tahtotila puumateriaaliosaamisen kehittämiselle. WMS-ohjelma tarjoaa esimerkiksi kansainvälisistä puualan asiantuntijatehtävistä haaveilevalle AMK-insinöörille hyvän ponnahduslaudan ja luo laajan kansainvälisen verkoston. Lähde: Puumies

Autonrengasalalle sovellusohje työajan pidentämisestä

TEAM-liiton ja Autonrengasliiton välille on laadittu soveltamisohje autonrengasalan työajan pidentämisestä 24 tunnilla kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Helmikuun 2017 alusta voimaan tulleen työajan pidennyksen toteutustavasta sovitaan pääsääntöisesti toimipaikoilla. Lähde: Intiim

Työllisyystilanne paranee 2017, inflaatio syö ostovoimaa

Danske Bankin kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen ennustaa työllisyystilanteen paranevan vuonna 2017. Kotitalouksien tulot eivät suuresti nouse, koska kilpailukykysopimus pitää palkankorotukset pieninä ja eläkeläisten osalta työeläkkeet nousevat vain vähän. Työn sivukuluja siirtyi vuoden alusta enemmän työntekijöiden maksettavaksi, mutta tämä on kompensoitu ansiotuloverotuksen alennuksilla. Inflaatio tekee paluutaan ja syö valtaosan kuluttajien ostovoiman kasvusta. Erityisesti polttonesteiden hinnat ovat nousussa. Vuonna 2016 terveyspalveluiden hinnat nousivat nopeasti, mutta nousu tasaantunee kuluvana vuonna. Korkotaso pysyy matalana vuonna 2017. Säästäjille korkojen mataluus on haaste; talletusten reaalinen tuotto on miinuksella. Asuntojen hinnat nousevat maltillisesti koko maassa, mutta alueellinen eriytyminen jatkuu. Lähde: Danske Bank

Moni kunta-alan työntekijä kokee työmäärän kasvaneen liikaa

Yhä suurempi osa kunta-alan työntekijöistä ajattelee jaksavansa työssään eläkeikään saakka, mutta moni katsoo, että työmäärä on kasvanut yli sietokyvyn. Tulokset käyvät ilmi Kunta10-tutkimuksesta. Kuntien työntekijöistä 75,2 % uskoo jaksavansa työssä eläkeikään asti. Vuonna 2014 luku oli 74,1 %. Vastaajista 39 % koki työmäärän kasvaneen yli oman sietokyvyn. Luokanopettajista tällä kannalla oli 53 %, lähihoitajista puolet, sairaanhoitajista 47 %, lääkäreistä ja psykologeista 45 %, lastentarhanopettajista 43 %, kodinhoitajista 41 % ja puistotyöntekijöistä 40 %. Perhepäivähoitajista 15 % koki työmäärän kasvaneen yli sietokyvyn. Kuljettajista 18 %, koulunkäynninohjaajista 20 %, palomiehistä 22 %, rakennus- ja korjaustyöntekijöistä 23 % ja kiinteistönhoitajista 26 % koki, että työmäärä on kasvanut yli sietokyvyn. Tutkimuksessa olivat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Nokia, Valkeakoski, Naantali ja Virrat. 72% kuntien työntekijöistä vastasi kyselyyn. Lähde: Kunta10-tutkimus, Iltalehti

Eurostat: Suomen työttömyysaste 8,7 % joulukuussa 2016

Eurostatin ennakkotietojen mukaan euroalueen talous kasvoi 0,5 % loka-joulukuussa 2016 verrattuna edelliseen neljännekseen. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli euroalueella 9,6 %. Suomessa luku oli 8,7 %. Euroalueen inflaatio kiihtyi 1,8 %:iin tammikuussa 2017, kun joulukuussa 2016 se oli 1,1 %. Pohjainflaatio oli tammikuussa ennallaan eli 0,9 %. Lähde: Eurostat

Kiihtyvä eläköityminen helpottaa maakuntauudistukseen valmistuvien kuntien tilannetta

Eläkkeelle siirtyy tulevina vuosina vuosittain noin 16 000 henkeä. Kunnista jää vuosina 2017-2021 eläkkeelle noin 58 000 työntekijää, selviää Kevan ennusteesta. Kymmenen vuoden kuluessa eläkkeelle jää noin 118 000 henkeä. Maakunnille siirtyy kuntien tehtävien uudelleenjaon myötä kaikkiaan 210 000 työntekijää. Heistä 95 % on sote-henkilöstöä. Tehtävien vähenemisen jälkeenkin kuntiin jää kuitenkin noin 200 000 työntekijää. Lähde: Maaseudun tulevaisuus

OP hakee ohjelmistokehittäjiä

OP-ryhmä etsii yli 50 ohjelmistokehittäjää. Heidän on määrä työskennellä Helsingissä tai Oulussa rakentaen sähköisiä palveluja asiakkaille. Nykyistä 120 asiantuntijan joukkoa on määrä kasvattaa kaikkiaan ainakin sadalla. Lähde: Tivi

Eficode palkkaa lisää

Ohjelmistoyhtiö Eficode perustaa toimistot Tukholmaan ja Kööpenhaminaan ja palkkaa vuonna 2017 sata uutta työntekijää. Uutta henkilöstöä tulee myös Helsingin ja Tampereen toimipisteisiin. Yhtiö on erikoistunut ohjelmistotuotantomenetelmä devopsiin, jonka palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Lähde: Tivi