Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 8.9.2016

8.9.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Hallitus aikoo lyhentää ansiosidonnaisen kestoa 500 päivästä 400 päivään

Hallitus aikoo lyhentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa 500 päivästä 400 päivään, mikäli työkokemusta on kolme vuotta tai enemmän. Muutos ei koske 58 vuotta täyttäneitä. Jos työkokemusta on alle kolme vuotta, ansiosidonnainen lyhenee 400 päivästä 300 päivään. Työttömän omavastuu pitenee viidestä päivästä seitsemään päivään ja pitkän uran korotus poistuu. Pitkän uran työelämässä tehneille on nyt maksettu korotettua tukea ensimmäiset 90 päivää. Tavoitteena on saada työttömät nykyistä nopeammin töihin. Lähde: Yle

Budjettiesitys pudottaa 5 000 ihmistä alle köyhyysrajan

Hallituksen budjettiesitys siirtää 5 000 ihmistä köyhyysrajan alapuolelle, kun tuloraja on 60 % mediaanituloista. Moni putoaa köyhyysrajalle. Pienituloisten tilannetta hankaloittaa se, että lähes kaikkea sosiaaliturvaa leikataan jo toisena vuonna peräkkäin. Leikkaukset kohdistuvat 30 erilaiseen etuuteen. Vuosina 2018-2019 ei tehdä normaaleja indeksikorotuksia. Lisäksi hallitus heikentää syyperusteisten tukien myöntämisperusteita. Lähde: Kansan Uutiset

Kuntoutus vähentää työkyvyttömyyttä

Työeläkekuntoutus on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä ja pidentää työuria. Näin työeläkejärjestelmä osallistuu työllisyystalkoisiin. Vuonna 2015 työeläkevakuuttajien järjestämään työeläkekuntoutukseen osallistui lähes 14 500 henkilöä ja määrä on kasvanut tasaisesti. Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on ollut huomattavassa laskussa. Lähde: Tela

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisenongelma on yhä suurempi

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan joka kolmannella yrityksellä on vuonna 2016 ollut vaikeuksia löytää sopivaa työvoimaa. Vuonna 2009 osuus oli 14 %. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmat ovat lisääntyneet. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa. Alueiden kilpailukyky 2016 -tutkimuksen mukaan peruskoulutuksessa on huomattavia alueellisia eroja. Työvoiman liikkuvuutta pitäisi nyt edistää ja liikenneväylien kuntoon panostaa. Kyselyyn vastasi 1 020 yritysjohtajaa. Lähde: Helsingin Sanomat

Suomalaisten myyntitaidoissa kohentamista

SalesAssessment Ltd:n tutkimuksen perusteella suomalaisilla myyjillä on puutteita myyntitaidoissa. Erityisesti parantamista on myyntitilanteessa ilmenevien mahdollisuuksien huomaamisessa. Myös kommunikointia, tarpeen ja tarjonnan yhdistämistä, kilpailijaseurantaa, asiakkaan odotuksiin vaikuttamista ja ostajan kielteisten reaktioiden käsittelemistä olisi kohennettava. Lähde: Talouselämä

Maailma jakautuu työllistettyihin ja alityöllistettyihin

ILOn tutkimusosaston johtajan Raymond Torresin mukaan maailma jakautuu työllistettyihin ja alityöllistettyihin. Toinen, tärkeämpi trendi on se, että työntekijät ovat vastuussa itsensä työllistämisestä. Robotisaatiota ja digitalisaatiota Torres ei pidä niin suurena mullistuksena kuin on ajateltu. Teollisuuden rutiinityöt on jo korvattu, mutta uusi teknologia ei korvaa kasvokkain tehtävää työtä. Lähde: Kansan Uutiset

Turun telakalla riittää töitä ainakin kuudeksi vuodeksi

Turun telakan uudet risteilijätilaukset täyttävät tilauskirjan jo vuoteen 2022 saakka. Tällä hetkellä telakalla on noin 1 500 työntekijää. Viime aikoina on palkattu 350 uutta työntekijää. Myös lisää palkataan. Turun telakan uusimman sopimuksen työllistämisvaikutukset ovat useita tuhansia henkilöitä, kun mukaan lasketaan koko alihankintaverkosto. Lähde: Yle

OP-ryhmä palkannut jo yli puolet etsimistään osaajista

OP-ryhmä kertoi kesäkuussa 2016 hakevansa sataa uutta digiosaajaa. Nyt yli puolet heistä on jo palkattu. Vaikeinta on ollut devops-asiantuntijoiden löytäminen. OP aikoo käyttää yli 2 miljardia euroa digitalisaatioon seuraavien viiden vuoden aikana. Haussa on lohkoketjujen, esineiden internetin ja pilvipalveluarkkitehtuurin osaajia. Lähde: Tivi