Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 8.12.2016

8.12.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Dovre Group ja Akerin sopimukseen määräaikaisesta henkilöstöstä

Dovre Group solmi norjalaisen Akerin kanssa puitesopimuksen määräaikaisen henkilöstön toimittamisesta. Sopimus kattaa määräaikaisen hankinta-, projekti-, talous- ja hallintohenkilöstön toimittamisen Akerille. Puitesopimuksen kesto on kolme vuotta. Sopimus sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Lähde: Kauppalehti

Ohjeita työturvallisuudesta 3D-tulostuksessa

Työterveyslaitos, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat selvittäneet 3D-tulostustyön kemikaaliturvallisuutta työpaikoilla. Työterveyslaitos on julkaissut ohjeet turvallisesta 3D-tulostustyöstä. 3D-tulostusta tekevillä työntekijöillä on raportoitu epoksikemikaaleihin liittyviä ihottumia. Epoksihartsin käytössä tulostusmateriaalina tai jälkikäsittelyssä on oltava erityisen varovainen. 3D-tulostuksessa työntekijät voivat altistua myös hengitysilman nanohiukkasille. Erityisesti ABS-muovin on havaittu aiheuttavan nanohiukkaspäästöjä. 3D-tulostimet tulisi asentaa hyvin ilmastoituun tilaan erilleen työpisteistä. Tulostimen voi myös koteloida, ja päästöt voi johtaa pois työtiloista. Jauhemaisia 3D-tulostusmateriaaleja käytettäessä on otettava huomioon mahdollinen altistuminen pölylle. Metallijauheet voivat olla myös syöpävaarallisia. Oikeat työtavat ja tehokas kohdepoisto ehkäisevät pölyn leviämistä. Lähde: Työterveyslaitos

Työttömyysaste laski euroalueella lokakuussa 2016

Eurostatin mukaan euroalueen työttömyys laski 9,8 %:iin lokakuussa 2016, kun se oli syyskuussa 9,9 %. 28 maata kattavalla EU-alueella työttömyysaste oli 8,3 % lokakuussa, kun se syyskuussa oli 8,4 %. Alin työttömyysaste oli Tsekissä, 3,8 %. Saksassa oli euromaista pienin työttömyysaste, 4,1 %. Suurinta työttömyys oli Kreikassa (23,4 %) ja Espanjassa (19,2 %). Suomen työttömyys oli hieman EU-keskiarvoa suurempi eli 8,3 %. Muissa Pohjoismaissa työttömyys oli selvästi vähäisempää. Lähde: Taloussanomat

It-ammattilaisten työttömyys vähentynyt

Jyväskylän yliopiston it-tiedekunnan tutkijat selvittivät tietotekniikka-alan työttömyyskehitystä toukokuusta 2011 syyskuuhun 2016. Heinäkuun 2016 huipun jälkeen työttömyys on vähentynyt kaikissa suurissa maakunnissa, eniten Satakunnassa (20 %). It-alan keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli syyskuussa 2016 keskimäärin 4 773 eli 44 % it-alan työttömistä työnhakijoista. Alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on alan työttömistä 17 %, alemman korkeakouluasteen suorittaneiden osuus on ollut 28 %, ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneita on ollut 10 % ja tutkijakoulutusasteen suorittaneita on ollut vain 1 %. Lähde: Tivi

Yhteiskunta on voimaton pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa

Pitkäaikaistyöttömyys on yksi yhteiskunnan todellisista kipukohdista. Virpi Heikkisen väitöskirjatutkimus kertoo tamperelaisista vaikeasti työllistyvistä pitkäaikaistyöttömistä sekä heidän eläkemahdollisuuksistaan. ELMA-selvitykset on tehty vuosina 2001-2007. Hän kertoo, että tyypillisin asiakas on pitkän työuran kuluttama, fyysisesti huonossa kunnossa oleva henkilö. Toiseksi tyypillisin on puolestaan varhain työelämästä syrjäytynyt, pitkäaikaisen alkoholinkäytön vuoksi terveytensä menettänyt mies. Heikkisen mukaan yhteiskunta on ollut monin tavoin voimaton pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa. Hän toivoo, että sote-uudistus korjaisi työttömien ja työssä käyvien eriarvoista asemaa ja terveyseroja. Väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa. Lähde: Yle

Taivalkoskella hyvät näkymät pitkäksi aikaa

Turun telakan tilaukset lisäävät samalla työtä Telatekin Taivalkosken tehtaalla, jossa valmistetaan risteilylaivojen ruoripotkurien runkoja ja muita raskaan metallin erikoistuotteita. Yritys työllistää noin 150 henkilöä. Tavoitteena on rekrytoida entistä enemmän työntekijöitä vakituisiin työtehtäviin. Telatekin työtilanne on turvattu pitkäksi aikaa. Lähde: Ahjo

Kerto-tehtaan tuotanto kasvaa 120 000 kuutioon vuodessa

Metsä Wood uudistaa parhaillaan Lohjan Kerto-tehtaan tuotantolinjoja. Se poistaa kaksi vanhaa tuotantolinjaa ja asentaa yhden uuden niiden tilalle. Investoinnin ansiosta tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa 120 000 kuutioon kertopuuta vuodessa vuonna 2017. Nykyään tuotantokapasiteetti on 90 000 kuutiota. Lähde: Länsi-Uusimaa