Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 7.4.2016

7.4.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

SKV Kiinteistönvälitys rekrytoi lisää väkeä

SKV Kiinteistönvälitys lopettaa toiminnan kuudella paikkakunnalla. Se toimii jatkossa 25 paikkakunnalla. 15 työntekijälle on tarjottu töitä niillä paikkakunnilla, joilla toiminta jatkuu. Yritys rekrytoi samalla lisää väkeä lähes kaikkiin toimistoihinsa. Lähde: Yle

Synopsys valmis palkkaamaan lisää työntekijöitä Ouluun

Oulussa sijaitseva Synopsys on valmis palkkaamaan noin kymmenen uutta työntekijää lähiaikoina. Osaavia työntekijöitä on kuitenkin vaikea löytää. Synopsys kehittää testaustyökaluja, joilla testataan ohjelmistojen tietoturvaa, ennen kuin ne tulevat markkinoille. Yrityksen entinen nimi oli Codenomicon. Amerikkalainen Synopsys osti Codenomiconin vuonna 2015. Lähde: Kaleva

Pentik peruu lomautuksia

Pentik lomautti melkein kaikki tuotannossaan työskentelevät henkilöt tammikuussa 2016. Nyt tuotteet ovat alkaneet käydä paremmin kaupaksi ja yhtiö on perunut melkein kaikkien tuotantotyöntekijöiden lomautukset loppukevään 2016 osalta. Pentik arvioi tilannettaan uudelleen ennen kesälomia. Lähde: Intiim

69 % lähtee töihin mielellään

STTK:n teettämän kyselyn mukaan 69 % suomalaisista palkansaajista lähtee töihin erittäin tai jokseenkin mielellään. Mieluisinta työssäkäynti on korkeasti koulutetuille ja työurallaan edenneille. Erittäin kielteisesti työssäkäyntiin suhtautuu prosentti työelämässä olevista. Vastaajat pitivät liittojen tärkeimpinä tehtävinä työttömyyskassapalveluita, työsuhdeneuvontaa ja työehtosopimusten neuvottelemista. Lähde: STT

Suomalaiset valmiita säästöihin

TNS-Gallupin kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista on valmis heikentämään palkansaajien etuja yritysten kustannusten alentamiseksi. Palkankorotuksista ollaan valmiita luopumaan vuoden ajaksi. Tähän olisi valmis 68 % vastaajista. 53 % olisi valmis pidentämään jokaisen suomalaisen työaikaa vuodessa 24 tunnilla korottamatta palkkaa. Vastaajista 52 % parhaana säästökeinona lomarahojen leikkaamista kolmanneksella kaikilta työssäkäyviltä. 47 % leikkaisi lomarahoja kunnissa ja valtiolla työskenteleviltä. Suomalaisista 32 % olisi valmis lyhentämään kaikkien lomia ja 45 % muuttamaan ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomaksi. Ilta- ja pyhälisien leikkaamista kannattaa 22 %. Sen sijaan 6 % vastaajista ei suostuisi mihinkään esitetyistä säästökeinoista. Työpäivän pidentämistä seitsemällä minuutilla kannattaa 35 % vastaajista. 28 % karsisi pekkaspäiviä ja muita vapaapäiviä. 18 % muuttaisi arkivapaita työpäiviksi. Lomien lyhentämistä kolmella päivällä kannattaisi 6 %. Lähde: Helsingin Sanomat

82 % pitää työpaikkaansa turvattuna

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 82 % suomalaisista pitää työpaikkaansa erittäin tai melko hyvin turvattuna. Vuoden 2015 lopussa tehdyssä kyselyssä vastaava osuus oli 77 %. Eniten epävarmuutta työpaikan säilymisen suhteen on 25-34-vuotiailla, joista 19 % pelkää menettävänsä työpaikkansa. Eniten työpaikkansa säilymiseen luottavat toimihenkilöt ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät ihmiset. Eniten pelkoa työpaikan menettämisen puolesta on työntekijöiden joukossa. Lähde: Yle

50 000 korkeasti koulutettua työnhakijaa

Suomessa on 331 000 työtöntä työnhakijaa. Näistä yli 50 000 on korkeasti koulutettuja. Akavan mukaan akateemisten työttömyys on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosina. Nyt kasvu on hidastunut 7-8 %:iin vuodessa. Kulttuurialalle valmistuneiden työttömyys on jopa 14 %. TEMin mukaan työllisyysnäkymät ovat edelleen hyvät useissa sosiaali- ja terveysalan ammateissa. Työllisyysnäkymien arvioidaan muuttuvan paremmiksi joissakin teollisuuden, rakennusalan ja palvelualan ammateissa. Näkymät ovat heikot muun muassa ICT-, taide- ja kulttuurialalla. Itsensä työllistämisen lisäksi edelleen luodaan silti edelleen myös pitkiä palkkatyöuria. Myös palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen lisääntyy edelleen. Lähde: Iltalehti

STTK ehdottaa tukea palkkaaville yksinyrittäjille

STTK esittää hallitukselle kokeilua, jossa yksinyrittäjää tuettaisiin ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamisessa. Tämä voisi tuoda merkittävästi lisää työpaikkoja, sillä Suomessa on lähes 160 000 itsensä työllistäjää. Näistä noin kolmasosalla on kiinnostusta työvoiman palkkaamiseen. STTK ehdottaa, että yksinyrittäjä saisi tukea ensimmäisen työntekijän työnantajamaksuihin 40 % 12 kuukauden ajalta ja 20 % seuraavien 12 kuukauden ajalta. Kokeilu rahoitettaisiin luopumalla yrittäjävähennyksestä. Lähde: Uusi Suomi

Opiskelijat uskovat työllistyvänsä, opintuki huolettaa

Otuksen julkaiseman Opiskelijabarometri 2014:n mukaan joka kymmenes korkeakouluopiskelija on huolissaan siitä, riittävätkö opintotukikuukaudet rahoittamaan heidän opiskelunsa. 44 % yliopisto-opiskelijoista ja 56 % ammattikorkeakouluopiskelijoista uskoo opintotukikuukausien riittävän tutkinnon suorittamisen rahoittamiseen. Noin puolet korkeakouluopiskelijoista käy töissä päätoimisesti tai osa-aikaisesti, mutta työssäkäynti hidastaa opiskelua. 80 % korkeakouluopiskelijoista pitää työllistymistä valmistumisen jälkeen omalle alalle melko todennäköisenä. Lähde: Helsingin Sanomat

HUS helpottaa rekrytointia omalla vuokratalolla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS rekrytoi runsaasti, mutta rekrytointia on vaikeuttanut pääkaupunkiseudun asuntopula ja korkeat vuokrat. HUS on rakennuttamassa Helsingin Jätkäsaareen vuokrakerrostalon, johon tulee yksiöitä ja kaksioita HUS:n työntekijöille. Sairaanhoitopiiri etsi ulkopuolista, edullisempaa rakennuttajaa, mutta totesi, että rakennuttaminen kannattaa tehdä itse. Jätkäsaareen tulevien asuntojen kuukausivuokra on noin 17 euroa neliöltä. Edellinen HUS:n rakennuttama talo valmistui Ruoholahteen parikymmentä vuotta sitten. HUS:lla on kaikkiaan 1 400 työsuhdeasuntoa ja sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt päätöksen 300 asunnon rakennuttamisesta. 98 asuntoa valmistuu Jätkäsaareen. Seuraavat sata asuntoa rakennetaan Niemenmäkeen. HUS etsii sopivia tontteja asunnoilleen sairaaloiden läheisyydestä. Lähde: Helsingin Sanomat