Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 6.10.2016

6.10.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Pohjois-Savossa on rakennusalan töitä tarjolla

Pohjois-Savon korjaus- ja uudisrakentamisen elpymisen myötä rakennusalalle tarvitaan lisää työvoimaa. Nyt tarvitaan etenkin erityisosaajia, kuten raudoittajia, kattoasentajia ja kokeneita työnjohtajia. Työmarkkinatilanteen ennustetaan kohenevan tai pysyvän ennallaan seuraavien 6 kuukauden aikana. Pohjois-Savoon kaivataan myös ammattilaisia sosiaali- ja terveysalalle. Pulaa on lääkäreistä, hammaslääkäreistä ja sairaanhoitajista. Työmarkkinoilla on sen sijaan ylitarjontaa myyjistä, lähihoitajista ja toimistotyöntekijöistä. Lähde: Savon Sanomat

Sähköistysalan positiiviset näkymät vahvistuneet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n suhdannetiedustelun mukaan alan positiiviset näkymät ovat vahvistuneet viimeisen puolen vuoden aikana. Sähköurakoitsijoiden näkymät ovat seurantajakson parhaiden vuosien tasolla ja sähkösuunnittelijoiden näkymät ovat koko suhdannekyselyhistorian parhaat. Kyselyyn vastanneet sähköurakoitsijat ja -suunnittelutoimistot aikovat lisätä työntekijämääräänsä keskimäärin 4 %:lla seuraavan puolen vuoden aikana. Yli 92 % vastaajista odottaa korjausrakentamisen tuovan lisää töitä ja asuntotuotannon uskotaan kasvavan. Alan parhaat näkymät ovat Varsinais-Suomessa. Lähde: Talouselämä

Lidl avaa Mikkeliin toisen myymälän vuonna 2017

Mikkelin Rantakylän Karikontielle avataan uusi Lidl-myymälä alkuvuonna 2017. Kiinteistön muutostöitä ollaan aloittamassa mahdollisimman pian. Uusissa tiloissa myyntipinta-alaa yhteensä 1 300 neliötä. Myymälä tulee työllistämään noin 20 henkeä. Uuden myymälän vieressä on K-supermarket, jonka Kesko avasi keväällä 2016. Lähde: Länsi-Savo

Työttömyysvakuutusmaksujen määrä ennallaan vuonna 2017

Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärään ei ehdoteta muutosta vuodelle 2017. Hallitus esittää että, palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostettaisiin 0,45 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus pienenisi saman verran. Ehdotetut muutokset ovat osa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemää kilpailukykysopimusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2017. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,60 % palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 % palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu olisi 3,30 % palkasta. Lähde: STM

Rekrytointi muuttuu

Työnhaku muuttuu koko ajan. Tämä todettiin myös Käänne 2016 -rekrytointitapahtumasa. Jotta mahdollisimman moni hakija saisi työpaikan, pitäisi rekrytointiprosessin ensimmäistä vaihetta keventää. Käänne 2016 -tapahtuman tavoitteena on kääntää rekrytointiprosessi päälaelleen niin, että työnantajien sijasta ständeillä ovat työnhakijat. Työnantajat saivat kiertää tapahtumassa ja käydä tutustumassa työnhakijoihin. Myös videohakemukset, digipalvelut ja sosiaalinen media ovat tärkeä osa nykypäivän rekrytointia. Lähde: Talouselämä

Kiinteistöpalvelualan suhdannenäkymät paranemassa

Kiinteistötyönantajien toimitusjohtaja Pia Gramén sanoo kiinteistöpalvelualan kasvavan ja kehittyvän koko ajan. Kiinteistötyönantajien teettämän talouskatsauksen perusteella kiinteistöpalvelualan yritysten kerrannaisvaikutukset Suomen talouteen ovat keskimääräistä suuremmat. VTT:n mukaan kiinteistöjen ylläpidon arvo vuonna 2015 oli noin 17 mrd. euroa. Kiinteistöpalveluiden osuus on noin 8 % bruttokansantuotteesta, 7,5 % työllisistä ja 5,5 % kiinteistöjen arvosta. Kiinteistöpalvelualan työllisyys on viime vuosina kasvanut keskimääräistä paremmin. Talouskatsauksen mukaan myös alan palkkasumma on kohonnut muita toimialoja nopeammin. Lähde: Kauppalehti

Ravintola-alalla paljon työttömiä

Ravintoloiden työvoimapula on pahentunut. HOK-Elannon toimialajohtaja Jouko Heinosen mukaan tilanne on järkyttävä. Ravintola-alalla on paljon työttömiä. Yritysten pitäisikin olla valmiita kouluttamaan henkilökuntaa myös itse. Lähde: Kauppalehti

Automaattiseen liikennevalvontaan lisää henkilökuntaa

Automaattiseen liikennevalvontaan ollaan palkkaamassa vuoden 2017 alussa 15 työntekijää lisää. He sijoittuvat Malmin liikenneturvallisuuskeskukseen. Tällä hetkellä keskuksessa työskentelee 45 henkilöä automaattisen liikennevalvonnan parissa. Yksi työntekijä käsittelee vuodessa noin 12 000 “peltipoliisin” ottamaa valokuvaa. 15 työntekijän lisäys tarkoittaa vuodelle 2017 jopa noin 180 000 sakkoa tai huomautusta enemmän. Lähde: Turun Sanomat