Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 31.3.2016

31.3.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Posti palkkaa työntekijöitä

Posti palkkaa Orimattilan Pennalan logistiikka-alueelle noin sata työntekijää. Anttilan varasto muuttaa Keravalta Pennalaan, mikä lisää työvoimantarvetta. Postin muotilogistiikkakeskus muutti vuoden 2016 alussa Pennalaan Lahden Sopenkorvasta. Logistiikkakeskuksessa tehdään muun muassa vaatteiden silitystä, otsonointia, ompelua ja brodeerausta. Kun Anttilan varasto on muuttanut Pennalaan, Posti ja alihankkijat työllistävät Orimattilan logistiikka-alueella 300-400 henkilöä sesongista riippuen. Lähde: Orimattilan Sanomat

Etla: Suomen BKT kasvaa 0,9 %

Etla ennustaa, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0,9 % vuonna 2016. Vuosina 2017 ja 2018 kasvua on arvion mukaan 1,2 ja 1,4 prosenttia. Syyskuussa 2015 ennustettiin 1 %:n kasvua vuodelle 2016. Pieni korjaus alaspäin johtuu heikommasta vientikehityksestä. Ennusteessa oletetaan, että yhteiskuntasopimus toteutetaan, ja tuloveroja alennetaan 500 miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja vuonna 2019. Vienti kasvaa vajaan prosentin vuonna 2016 ja runsaat 3 % vuonna 2017, kun yhteiskuntasopimus kohentaa kilpailukykyä. Investoinnit kääntyvät matalalta tasolta lähes 4 %:n kasvuun vuosina 2016 ja 2017, seuraavina vuosina kasvu hidastuu hieman. Työllisyyteen yhteiskuntasopimus alkaa vaikuttaa vasta vaalikauden lopulla ja työttömyysaste on 9,2 % vielä vuonna 2018. Kuluttajahintojen nousu jää 0,3 %:iin vuonna 2016, vuonna 2017 inflaatio kohoaa 1,1 %:iin. Vuonna 2016 yksityisen kulutuksen ennustetaan lisääntyvän 0,7 %. Inflaatio kohoaa, ansiotaso nousee vaatimattomasti ja työllisyys paranee vain vähän. Vuonna 2017 yksityinen kulutus ei kasva lainkaan. Kotitalouksien käytettävissä oleva reaalitulo alenee sopimuspalkkojen nollakorotusten, inflaation kiihtymisen ja yhteiskuntasopimukseen liittyvien palkansaajien työvoiman sivukulujen korotusten vuoksi. Vuonna 2018 yksityinen kulutus kasvaa 0,5 %. Vuonna 2016 julkisen sektorin alijäämä supistuu sopeutustoimien ansiosta 2,7 %:iin BKT:sta ja vuonna 2017 edelleen 2,6 %:iin. Velka kohoaa vuonna 2016 64 %:iin ja vuonna 2017 lähes 66 %:iin suhteessa BKT:hen. Lähde: Etla

Danske Bank: Työttömyysaste nousee 9,6 %:iin

Danske Bankin ekonomistien mukaan Suomen työttömyysasteen lasku 9,4 %:iin helmikuussa 2016 oli myönteistä. Työmarkkinoiden rakenteissa on kuitenkin haasteita, sillä piilotyöttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrät ovat kasvaneet koko ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä suurempi osa työttömyydestä on muuttumassa rakenteelliseksi. Danske Bank ennustaa, että työttömyysaste nousee nykyiseltä tasoltaan 9,6 %:iin vuonna 2016. Vuonna 2017 työttömyysaste kääntyy pysyvämpään laskuun, Suomen taloustilanteen piristyessä. Lähde: Kauppalehti

Työttömyyden lasku vaatisi 2 %:n talouskasvua

Pääministeri Juha Sipilän mukaan BKT:n kääntyminen nousuun on myönteinen uutinen. Työttömyyden lasku vaatisi kuitenkin 2 %:n kasvua. Tilastokeskuksen tieto BKT:n 0,5 %:n noususta ei vielä vaikuta talouden kuvaan. Sen sijaan mahdollinen yhteiskuntasopimus vaikuttaisi positiivisesti vuoden 2017 talousennusteeseen. Lähde: Ilkka

Turvapaikanhakijoille TET-paikkoja?

Halikon vastaanottokeskuksessa alkaa hanke, jossa selvitetään paikkakunnalla asuvien turvapaikanhakijoiden ammatteja ja koulutusta. Turvapaikanhakijoille etsitään TET- eli työelämään tutustumispaikkoja Salon seudulta. SPR:n Varsinais-Suomen piiri on selvittänyt turvapaikanhakijoiden ammatillisia taustoja Turussa marraskuusta 2015 lähtien. Seuraavaksi hanke laajenee Uudenmaan piiriin. Myös Satakunta ja Länsi-Suomi ovat mukana hankkeessa. Lähde: Salon Seudun Sanomat

Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyötä lisättävä

TEMin julkaiseman tutkimuksen mukaan yksityinen työnvälitys täydentää julkisia työ- ja elinkeinopalveluita. Yksityisen työnvälityksen vahvuutena nähdään henkilökohtainen asiakaspalvelu. On tärkeää, että julkinen ja yksityinen sektori eivät tarjoa samoja palveluita päällekkäin, samoille kohderyhmille. Yksityisen työnvälityksen tulisikin keskittyä 3-6 kuukautta työttömänä olleisiin ja tukea julkista työnvälitystä erityisesti työttömyysjakson alkuvaiheessa. ”Yksityiset palveluntuottajat julkisen työnvälityksen täydentäjänä” -nimisen arvioinnin mukaan kokeilut lisäsivät työllistymisen todennäköisyyttä. Yhteistyötä yksityisen työnvälityksen ja yritysten kanssa tiivistetään parhaillaan TE-toimistojen käynnistämillä 13:lla työnvälityksen pilottihankkeella. Lähde: TEM