Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 3.11.2016

3.11.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

8 prosenttia elää alle minimibudjetilla

THL:n raportin mukaan suomalaisista noin 8 %:n eli 440 000:n tulot eivät riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen eli heidän tulonsa alittavat minimibudjetin. Noin 12 % eli 660 000 suomalaista elää suhteellisessa köyhyydessä. Molempien mittarien mukaan köyhien määrän ennustetaan pysyvän yhtä suurena Suomessa vuonna 2016 kuin viimeisimmän tilastotiedon mukaan vuonna 2014. Tulojen jääminen alle minimibudjetin on yleisintä yksinasuvilla, yksinhuoltajilla, opiskelijoilla ja työttömillä. Eläkeläisistä ja yli 65-vuotiaista 2-3 % joutuu tulemaan toimeen minimibudjetin alittavilla tuloilla kun taas suhteellisen köyhyysmittarin mukaan 14-15 % heistä elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Lähde: THL

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui lokakuussa 2016

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattori oli 15,8 lokakuussa 2016 (10/2015: 1,3). Indikaattorin kaikki neljä osatekijää vahvistuivat selvästi lokakuussa vuoden takaisesta. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä omista säästämismahdollisuuksista paranivat lokakuussa hieman syyskuusta. Lokakuussa 41 % kuluttajista uskoi Suomen taloustilanteen paranevan ja 17 % huononevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 % ennusti oman taloutensa kohenevan ja 13 % huononevan vuoden kuluessa. Kuluttajista 30 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 32 % arvioi työttömyyden lisääntyvän. Kuluttajat ennakoivat kuluttajahintojen nousevan 1,5 % seuraavien 12 kuukauden aikana. 47 % piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksista 16 % aikoi hyvin tai melko varmasti ostaa auton ja 7 % asunnon vuoden sisällä. 57 % piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Lainan ottamisen arvioi kannattavaksi 73 % kuluttajista. Kotitalouksista 14 % harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä. Lähde: Tilastokeskus

48 500 korkeasti koulutettua on vailla työtä

Akavan TEMin lukuihin pohjautuvan tilaston mukaan 48 500 korkeasti koulutettua on työttömänä. Korkeasti koulutetut ovat koulutusastevertailussa ainoa ryhmä, jolla työttömyys yhä yleistyy. Vuositasovertailussa työttömien kokonaismäärä on alentunut kesästä alkaen, mutta laskua on tapahtunut käytännössä vain peruskoulututkinnon ja alimman korkea-asteen koulutuksen suorittaneilla. Lähde: Uusi Suomi

Metsäteollisuus työllistää

Metsäteollisuuden työllisten määrä on kasvussa, koska puutuoteteollisuus on kasvussa. Paperi- ja kartonkijalosteiden tuotannossa työvoimaa on vähennetty, mutta sahat, rakennuspuusepänteollisuus, sellutehtaat ja jopa paperi- ja kartonkitehtaat ovat lisänneet työvoimaa. Vuoden 2016 metsäteollisuuden työllisten määräksi odotetaan 41 400, kun vuonna 2015 alan työllisten määrä oli 39 500. Vuoden 2017 näkymät ovat vielä epävarmat, mutta varovaista kasvua ennakoidaan. Lähde: Maaseudun Tulevaisuus

Ponsse sai Suomen Kasvupalkinnon

Ponsse on palkittu Suomen Kasvupalkinnolla Kasvu Open -päätapahtumassa Jyväskylässä. Palkitsemisperustelujen mukaan palkinnolla halutaan kunnioittaa Ponssen perustajan Einari Vidgrénin mittavaa elämäntyötä. Ponssen tärkein voimavara on ollut henkilöstön tinkimätön asenne ja erittäin hyvä ammattitaito. Suomen Kasvupalkinto jaettiin nyt toisen kerran. Se annetaan vuosittain yritykselle, joka on tehnyt rohkeita päätöksiä viennin, uusien työpaikkojen ja innovaatioiden edistämisessä. Lähde: Kasvu Open

Pohjois-Savossa järjestetään työllisyysviikko

Nuoret Duuniin 2017 -hanke toteuttaa työllisyysviikon Pohjois-Savossa helmikuussa 2017. Sen aikana työ ja työllisyyden edistäminen nousevat maakunnan ykkösaiheeksi. Työllisyysviikolla pyritään saamaan aikaan mittava työllisyysvaikutus koko maakuntaan. Lähde: Savon Sanomat

Alle 40-vuotiaista yhä harvempi korkeasti koulutettu

Alle 40-vuotiaista yhä harvempi on korkeasti koulutettu ja yhä useampi matalammin koulutettu. Nykyisen menon jatkuessa aikuisikäisen väestön koulutustaso laskee alle EU- ja OECD-maiden keskiarvon vuoteen 2030 mennessä. Allianssin tutkimuksesta selviää, että nuorten suurimpia huolenaiheita ovat työelämä ja oma toimeentulo. Yli 50 % nuorista arvioi, että töiden saaminen omalla paikkakunnalla on vaikeaa. Melkein 40 % kantaa huolta omasta pärjäämisestään työmarkkinoilla. Yli 50 % nuorista työttömistä olisi valmis vastaanottamaan mitä työtä tahansa. Lähde: Kansan Uutiset

Metallialalla on työttömiä ja avoimia työpaikkoja

Metallialalla on työttömiä ja toisaalta myös paljon avoimia työpaikkoja. Koska tekniikka kehittyy nopeasti, koulutus ei aina pysty vastaamaan tarvittavaan erikoisosaamiseen. Alalla on paljon piilotyöpaikkoja. Opteam, Keski-Pohjanmaan EDU:n aikuiskoulutus ja noin 15 alan yritystä pyrkivät yhdessä tarjoamaan koulutusta. Lähde: Keskipohjanmaa

Metsäteollisuus houkuttelee nuoria alalle

Yli 200 metsäteollisuusyrityksen edustajaa kiertää marraskuussa 2016 noin 330 koulussa ympäri Suomea päivittämässä yläkoululaisten tietoja ja mielikuvia metsäteollisuudesta. Metsäteollisuus on hyvässä vireessä ja osaavan työvoiman riittävyydestä on huolehdittava. Metsäteollisuus ei tällä hetkellä houkuttele riittävästi motivoituneita nuoria alalle. Monilta puuttuu ajanmukaista tietoa toimialasta ja mielikuvat ovat jämähtäneet menneisyyteen. Kertomalla metsäteollisuuden monista ammateista ja tuotteista, uudistumisesta, kestävyydestä ja vastuullisuudesta Mahdollisuuksien metsä - Suomen suurin työpaikka -kampanjalla pyritään päivittämään mielikuvat tähän päivään ja lisäämään alan vetovoimaisuutta. Pelkkä alan tiedon ja vetovoiman lisääminen ei kuitenkaan takaa työvoimaa tulevaisuudessa. Tarvitaan myös riittävää ja laadukasta koulutusta. Lähde: Metsäteollisuus

Suomalaiset pitävät muuttohaluttomuutta työllistymisen esteenä

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän selvityksen mukaan 80 % suomalaisista pitää ihmisten muuttohaluttomuutta suurimpana esteenä työllistymiselle. Muina tekijöinä nähtiin työehtojen joustamattomuus sekä työttömien saamat edut. 57 % vastaajista uskoi, että liian monet ihmiset karttavat töihin menoa, jos talous on muuten turvattu. Myös enemmistö SAK:n, Akavan ja STTK:n jäsenistöstä oli samaa mieltä väitteestä. Vastaajat eivät kannata pätkätöitä, etuuksien karsimista ja epävarmuutta. 50 % vastaajista kannatti kuitenkin toimeentulotukien poistamista, jos työtön kieltäytyy työvoimapalveluista. TNS Gallupin syyskuussa 2016 toteuttamaan kyselyyn vastasi yli tuhat kansalaista. Lähde: STT

Valmet Automotive jatkaa rekrytointeja vuonna 2017

Valmet Automotive hakee parhaillaan 150 uutta autonrakentajaa Mercedes-Benzin A-mallin tuotantoon Uuteenkaupunkiin. Rekrytoinnit jatkuvat vuonna 2017. Valmet Automotive palkkaa vuonna 2017 satoja uusia työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Yhtiö kertoo tarkemman lukumäärän kuukauden sisällä. Kasvustrategian mukaan yhtiö hakee kasvua kaikilla toimialueillaan. Myös tuotantokapasiteettia laajennetaan. Nykyistä 100 000 auton kapasiteettia voidaan nostaa lisäämällä investointeja prosesseihin. Tuotantokapasiteetin nosto merkitsee mittavia investointeja useamman vuoden aikana. Lähde: Uudenkaupungin Sanomat

Pohjois-Karjalan lääkärinvirat varsin täynnä, mutta vajetta on edelleen

Pohjois-Karjalan julkisissa terveyspalveluissa oli vuonna 2015 kaikkiaan 117,5 lääkärin tehtävää, joista lähes puolet Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun yhteistyöalueella. Lääkäriliiton selvityksen mukaan maakunnassa oli 10 lääkärin vaje. Missään kunnassa ei ollut huutavaa pulaa. Nyt lääkärivajetta on Pohjois-Karjalassa kaikkiaan vain noin puolenkymmenen lääkärin verran. Joensuussa tilanne on muodollisesti hyvä. Tosiasiallista työpanosta on kuitenkin käytössä vähemmän kuin virkojen täyttöaste kertoo, sillä henkilöstöä on poissa eri syistä. Huonoin tilanne on Juuassa. Lähde: Karjalainen