Työllisyysnäkymät

Työelämän uutiskooste 30.6.2016

30.6.2016 klo 7:00

Uutiskooste valottaa työelämän kuulumisia joka viikko.

Järjestöiltä vetoomus syrjinnän poistamiseksi

Akava, SAK ja STTK vetoavat syrjintää koskevan pelon poistamiseksi työpaikoilta. Järjestöjen mukaan työntekijä saattaa pelätä joutuvansa epäasiallisen käytöksen kohteeksi tai jäävänsä työyhteisössään ulkopuoliseksi, vaikka työpaikalla ei ilmenisi suoranaista syrjintää. STTK:n lakimies Anja Lahermaa painottaa avoimuuden ja luottamuksen merkitystä työntekijöiden kokeman pelon vähentämiseksi. Lähde: Talouselämä

Huono työhyvinvointi maksaa 25 miljardia euroa vuodessa

Ajatuspaja Agendan raportin mukaan Suomen talous menettää vuosittain yli 25 miljardia euroa työkyvyttömyyseläkkeiden, sairauspoissaolojen, sairaana työskentelyn ja työtapaturmien takia. Raportissa korostetaan hyvää johtamista. Lähde: Uusisuomi

Mehiläinen ostaa Rovaniemen työterveys ry:n

Mehiläinen ostaa Rovaniemen työterveys ry:n. Työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä Mehiläisessä. Yhdistyminen toteutuu elokuun 2016 alussa. Mehiläinen panostaa paikallisuuteen tekemällä yhteistyötä rovaniemeläisyritysten kanssa. Pääyhteistyökumppani on jatkossakin Lapin Lääkärikeskus. Lähde: Yle

Kasvisruuan suosio kasvanut

Kasvisruoka on pikkuhiljaa vakiinnuttanut asemaansa Suomessa. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta pitää kasvisruoan suosioon liittyvää kehityskulkua loogisena ja uskottavana. Hän näkee kasvisruuan suosiossa ja sen kasvussa kolme keskeistä asiaa: ympäristön, terveyden ja etiikan. Lähde: Yle

Suomi menettää brexitin takia noin 15 000 työpaikkaa

STTK pitää Britannian kansaäänestyksen tulosta huonona asiana Suomen ja Euroopan haparoivalle talouskasvulle. Pääekonomisti Ralf Sund arvioi, että Suomen lähivuosien talouskasvu jäisi brexitin vuoksi alhaisemmaksi kuin jos britit olisivat päättäneet jäädä EU:hun. Hän arvioi, että Suomessa menetetään tämän takia noin 15 000 työpaikkaa. Lähde: STT

Kuluttajien luottamusindeksi vahvistui kesäkuussa

Kuluttajien luottamusindeksi vahvistui kesäkuussa 14,9:een. Se oli toukokuussa 12,5 ja vuoden 2015 kesäkuussa 10,8. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin.Kuluttajien odotukset etenkin Suomen taloudesta paranivat kesäkuussa. 47 % kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. 18 % arvioi Suomen talouden huononevan. Oman talouden kohentumiseen luotti 26 % kuluttajista ja 13 % pelkäsi sen huononevan. Kuluttajista 25 % odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana. 35 % arvioi sen lisääntyvän. Kuluttajat uskoivat, että kuluttajahinnat nousevat 1,3 % seuraavien 12 kuukauden aikana. 49 % piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. 15 % aikoi hyvin tai melko varmasti auton ja 5 % asunnon vuoden sisällä. 53 % piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. 69 % arvioi lainan ottamisen kannattavaksi. Lähde: Tilastokeskus